Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ.
Μιχάλης Παπαδόπουλος
περιέγραψε τις καινοτομίες του σχεδίου νόμου: 

«Με το νέο θεσμικό πλαίσιο ορίζεται ως Αρμόδια Αρχή το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών και σαν αρμόδιες Τοπικές Αρχές οι Περιφερειακές
Ενότητες,
για τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες.

Κατά την προκήρυξη των διαγωνισμών ανά γεωγραφική περιοχή θα
καθορίζεται ανώτατη επιτρεπόμενη χρέωση των μετακινούμενων επιβατών,
ανά χιλιόμετρο εκτελούμενου δρομολογίου για τις υπεραστικές μεταφορές και
ανώτατη επιτρεπομένη κατά ζώνη χρέωση για τις αστικές μεταφορές. 

Λόγω της φύσης της παρεχόμενης υπηρεσίας έχουν προβλεφθεί και
ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι διαγωνιζόμενοι, όπως
λεωφορεία συγκεκριμένου τύπου, με βάση τον Κανονισμό, σταθμοί,
τηλεματική και εμπειρία. 

Εισάγεται για πρώτη φορά μια άλλη παράμετρος της παροχής του
συγκοινωνιακού έργου. Μέχρι σήμερα οι απομακρυσμένες περιοχές
εξυπηρετούντο συγκοινωνιακά από τα ΚΤΕΛ τα οποία μετέβαιναν σε
οιοδήποτε μέρος τους υποδείκνυε ο Περιφερειάρχης και χωρίς καμία
επιδότηση.

Σήμερα, θεσπίζεται η ανάθεση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας
υπηρεσίας (PSO) για τις τακτικές οδικές αστικές και υπεραστικές
μεταφορές επιβατών, οι οποίες εντάσσονται στους στόχους του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών 2017- 2037. 

Πρέπει να τονιστεί ότι αυτό αφορά στις τακτικές μεταφορές και όχι στις
έκτακτες και προσχηματισμένες μεταφορές, η εκτέλεση των οποίων ανήκει
στα τουριστικά λεωφορεία.

Σκοπός μας, λοιπόν, δεν είναι μόνο η υποχρέωση της εφαρμογής του
Κανονισμού 1370, αλλά και η καλύτερη παροχή επιβατικών υπηρεσιών, η ευκολότερη και ποιοτικότερη πρόσβαση στην μετακίνηση των
πολιτών». 

Ο κ. Παπαδόπουλος απάντησε και στις αιτιάσεις της αξιωματικής
αντιπολίτευσης για τον σιδηρόδρομο. Όπως ανέφερε:

«Ο κ. Παππάς έδειξε ότι έχει πλήρη άγνοια για τον σιδηρόδρομο. Τα
έργα που ξεκίνησαν την περίοδο 2015 – 2018 ήταν έργα που είχαν
προκηρυχθεί την περίοδο 2012 – 2014. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η γραμμή
Πτολεμαΐδα – Κοζάνη, η οποία σταμάτησε το 2015 λόγω του ορυχείου της
ΔΕΗ, υπό την προϋπόθεση να μετακινηθεί η σιδηροδρομική γραμμή κατά 20
χιλιόμετρα μέσα σε διάστημα δύο ετών.

Έως το 2020 δεν είχε γίνει τίποτα!
Επιπλέον, η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε και απεντάξεις έργων, όπως η
γραμμή Κοζάνη – Σιάτιστα – Γρεβενά – Καλαμπάκα, που ολοκληρώνει τη
σιδηροδρομική Εγνατία.

Η μελέτη είχε ενταχθεί το 2014, την απεντάξατε το
2015 και σήμερα ο Κώστας Καραμανλής επιχειρεί και πάλι να προωθήσει το
έργο».