Ταυτότητα

www.neathess.gr

Ιδιοκτησία: ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε
Διεύθυνση: Κανάρη Κωνσταντίνου 50, Βόλβης, 570 21 Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης,
Ελλάδα
ΑΦΜ: 094406780 ΔΟΥ: Σερρών
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κανάρη Κωνσταντίνου 50, Βόλβης, 570 21 Ασπροβάλτα
Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Τηλέφωνo επικοινωνίας: 23970 23035
e-mail επικοινωνίας: [email protected]

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΑΛΩΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ TOMEA (DOMAIN NAME): ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕ