Τίτλοι τέλους και με το νόμο πέφτει από την 1η Ιανουαρίου 2023 για την εισφορά
αλληλεγγύης κ
αι μάλιστα σε όλα τα εισοδήματα με τροπολογία που κατέθεσε το
υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή ενώ με δύο ακόμα τροπολογίες καθιερώνεται η
επιδότηση της λιανικής τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία για όλους από
τις 15 Οκτωβρίου ,
ενώ τίθενται σε πρακτική εφαρμογή οι εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ αναφορικά με την απαλλαγή από το τέλος
επιτηδεύματος όταν αυξάνεται η μισθωτή απασχόληση.

Τίτλοι τέλους και με το νόμο πέφτει από την 1η Ιανουαρίου 2023 για την εισφορά
αλληλεγγύης, ενώ με ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα επιβαρυνθούν τα εισοδήματα
που αποκτώνται ή θα αποκτηθούν το 2022 και θα φορολογηθούν το 2023

Στην πρώτη ταχύτητα βρίσκονται 1,5 εκατ. φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν
εισοδήματα από τον δημόσιο τομέα και συντάξεις. Τα εφετινά εισοδήματα των
φορολογουμένων που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία και εφόσον υπερβαίνουν
τις 12.000 ευρώ επιβαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης.

Στη δεύτερη ταχύτητα βρίσκονται 1,2 εκατ. φορολογούμενοι με εισοδήματα από
τον ιδιωτικό τομέα για τους οποίους η εισφορά αλληλεγγύης έχει ήδη καταργηθεί.

Συγκεκριμένα, για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα δεν γίνεται καμία
παρακράτηση στις μηνιαίες αποδοχές τους, ενώοι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι
αγρότες, οι φορολογούμενοι που εισπράττουν εισοδήματα από ακίνητα ή
μερίσματα θα διαπιστώσουν και το 2023 με την υποβολή της νέας φορολογικής
δήλωσης ότι δεν θα επιβαρυνθούν με εισφορά αλληλεγγύης για τα φετινά
εισοδήματα.

Η τρίτη ταχύτητα αφορά φορολογούμενους με εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα
οι οποίοι όμως τα δύο προηγούμενα χρόνια πιάστηκαν στην παγίδα των τεκμηρίων.

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν θα γλιτώσουν από την εισφορά
αλληλεγγύης.

Πετρέλαιο θέρμανσης:
Επιδοτείται, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το κόστος του πετρελαίου
εσωτερικής καύσης-θέρμανσης που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 15η
Οκτωβρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Το ύψος της επιδότησης ορίζεται σε 0,20 ευρώ ανά λίτρο και τίθενται
εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης της επιδότησης,
τον μηχανισμό εκκαθάρισης, καθώς και τη δυνατότητα παράτασης και
αναπροσαρμογής του ποσού της επιδότησης.

Με την προσθήκη του ΦΠΑ η επιδότηση φτάνει τα 25 λεπτά το λίτρο ενώ όπως
προκύπτει από τις διατάξεις σε πρώτη φάση το μέτρο θα ισχύσει έως τις 31
Δεκεμβρίου 2022 με δυνατότητα παράτασης ή αναπροσαρμογής του ποσού της
επιδότησης.

Τέλος επιτηδεύματος.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος:

και για το φορολογικό έτος 2022 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019-2021), οι
αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης τους στο κανονικό
καθεστώς Φ.Π.Α. καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται
αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.

Για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, φυσικά πρόσωπα που ασκούν
επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες,
που
αυξάνουν σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος τον συνολικό χρόνο
απασχόλησης των εργαζομένων τους, με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε
ένα έτος, για διάστημα κατ’ ελάχιστον τριών μηνών εντός του έτους
Φοιτητικό επίδομα.

Αυξάνει από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης το ποσό
ανεβαίνει στις 2.000 ευρώ.