Τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί και δρομολογεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
εν όψει της κατάρτισης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα Κ.Α.Π ανέπτυξε ο ΥπΑΑΤ κ.
Σπήλιος Λιβανός
, στην 9η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη για την  Κ.Α.Π που πραγματοποιείται στην
Κοζάνη.

Ο κ. Λιβανός, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση διαδικτυακά,  λόγω ανειλημμένων
κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων στην Αθήνα,  χαρακτήρισε εθνική επιτυχία του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και μοναδική ευκαιρία για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες αγρότες,  το
γεγονός ότι  από τη νέα Κ.Α.Π. για την περίοδο 2021-2022
η χώρα μας εξασφάλισε πόρους  που
ανέρχονται στα 19,363 δις ε για την περίοδο 2021-2027.΄Και αυτό, όταν για όλες τις άλλες χώρες της
Ε.Ε η μείωση των κονδυλίων κινείται ανάμεσα στο 15% και το 20%.
 

«(Συν)διαμορφώνουμε; το κοινό μας στρατηγικό σχέδιο για το κοινό μας μέλλον, το οποίο θα
καταθέσουμε στο τέλος του χρόνου στην Ε.Ε  και κάνουμε διάλογο για το πώς θα γίνει πιο
ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον η παραγωγή μας και πως τα προϊόντα μας θα έχουν
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και υψηλότερη ποιότητα
. Καταλαβαίνω ότι χρειάζεται μία περίοδος
προσαρμογής από όλους μας, αλλά θα είναι προς το συμφέρον των αγροτών μας»
, είπε μεταξύ
άλλων ο κ. Λιβανός.

Όπως είπε ο ΥπΑΑΤ το σχέδιο που τώρα συνδιαμορφώνουμε, θα αφορά τα χρόνια από το 2023 και
μετά.

Ο κ.Λιβανός έδωσε έμφαση  στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων που ήδη έχει υλοποιήσει το ΥΠΑΑΤ και
αφορά κυρίως στα ιστορικά δικαιώματα και στην ενδυνάμωση της αγροτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης καθώς και στην εξειδίκευση,
μέσω της ανακατανομής, της αναδιανεμητικής ενίσχυσης
από μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Αναφέρθηκε ακόμα στη λίστα με τις προτεινόμενες δράσεις για την εφαρμογή του καθεστώτος των
οικολογικών σχημάτων και τον ορισμό του νέου αγρότη, με έμφαση στο κριτήριο της εκπαίδευσης
και κατάρτισης.

«Το όραμά μας είναι να αναδείξουμε και να αναβαθμίσουμε τη θέση του Έλληνα αγρότη στην
οικονομική αλυσίδα της χώρας και να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που οι αγρότες και οι
κτηνοτρόφοι μας θα έχουν μια καλύτερη ζωή και ταυτόχρονα να επανατοποθετήσουμε την
αγροτική οικονομία, ως κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης
που θα συνδέεται με τη γαστρονομία, τον
πολιτισμό, την ιστορία μας, την τοπικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τις επόμενες εβδομάδες θα
ανακοινώσουμε το brand  της «Ελληνικής Διατροφής 2.0», το οποίο θα προσδώσει προστιθέμενη
αξία στα προϊόντα μας και τη φήμη που τους αξίζει διεθνώς και να εισρεύσει μεγαλύτερο εισόδημα
στους Έλληνες παραγωγούς .

Όλα τα παραπάνω, στηρίζονται στους εξής πυλώνες :

•          Στην εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, οι οποίοι προστατεύουν τους πραγματικούς
αγρότες αλλά και τους καταναλωτές

•          Στην κατάρτιση και εκπαίδευση. Προχωρήσαμε ήδη στην ίδρυση 6 νέων Ι.Ε.Κ και έως τέλους
του χρόνου  θα ιδρύσουμε συνολικά 21 νέα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

•          Η προσαρμογή στον  ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος συνδέεται και με την εκπαίδευση
της κατάρτισης και φυσικά. Για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της ευφυούς
γεωργίας, χρειαζόμαστε καλύτερη εκπαίδευση

•          21 μεγάλα αρδευτικά έργα, συνολικού ύψους 4 δις ευρώ, τα οποία για τον αγροτικό τομέα,
θα έχουν ανάλογη αξία με εκείνη των μεγάλων αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων κα.

Με αυτά τα 2
έργα, θα γίνει ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
, η οποία με τη σειρά της θα ενισχύσει
την παραγωγή πιο ποιοτικών προϊόντων.
Κλείνοντας, ο κ. Λιβανός κάλεσε όλους όσοι έχουν προτάσεις για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, να τις
καταθέσουν, εν όψει της τελικής κατάρτισής του.
 

Για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Κώστας Μπαγινέτας ο οποίος
προήδρευσε της Συνδιάσκεψης, αναφέρθηκε στην εθνική σημασία της νέας ΚΑΠ και έδωσε έμφαση
στις πολιτικές που αναφέρονται στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

«Αναφέρομαι
στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal), ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο
προώθησης της πράσινης οικονομίας, με στόχο να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το
2050.

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει και δράσεις για την Γεωργία, τις οποίες ομαδοποιεί στις
στρατηγικές «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (Farm to fork) και «Βιοποικιλότητα», που προβλέπουν
τη μετάβαση σε ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον διατροφικό σύστημα.

Στην κατεύθυνση αυτή κάθε Κράτος-Μέλος θα αποτυπώσει στο Στρατηγικό Σχέδιο τη δική του
πρόταση αναφορικά με την ενσωμάτωση των στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας
για τη Γεωργία
, πρόταση που θα οδηγεί στην υιοθέτηση βιώσιμων και πράσινων πρακτικών, όπως
οι γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, τα οικολογικά σχήματα, η βιολογική γεωργία, η αγρο-οικολογία,
η υιοθέτηση αυστηρών προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων, κλπ.

Επιπλέον, σε όλο αυτό το νέο πλαίσιο που δημιουργεί νέες αναπτυξιακές δυνατότητες σε
συνδυασμό με τις αδιαμφισβήτητες ανάγκες του αγροδιατροφικού μας τομέα, καλούμαστε να
σχεδιάσουμε την πρότασή μας με γνώμονα ότι οι κοινοτικοί πόροι είναι πεπερασμένοι και θα
πρέπει να τους κατευθύνουμε παραγωγικά και αναπτυξιακά, ώστε κάθε ευρώ να πιάσει τόπο και να
στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα του αγροτικού μας τομέα».

Όπως είπε ο κ. Μπαγινέτας σε αυτή την κατεύθυνση το ΥπΑΑΤ προχωρεί στη διαμόρφωση
του Εθνικού Στρατηγικού μας Σχέδιο, το οποίο θέτει στο επίκεντρο ένα νέο παραγωγικό και
αναπτυξιακό πρότυπο για την αγροτική μας οικονομία και τις αγροτικές μας περιοχές.

Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο που, όπως σημείωσε, εστιάζει μεταξύ άλλων:
–  στη στήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
–  στην ενθάρρυνση και στήριξη του συνεργατισμού,
–  στη στήριξη των νέων,
–  στην ανάπτυξη ενός ισχυρού και βιώσιμου αγροδιατροφικού μοντέλου και
–  στη προώθηση της καινοτομίας μέσα από την κατάρτιση, την συμβουλευτική υποστήριξη,
την συνεργασία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και εφαρμογών.

Και κατέληξε: «Πάνω σε αυτές τις προτεραιότητες θα δομήσουμε την πρόταση μας για την νέα
περίοδο και στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε την ουσιαστική βοήθειά σας, την ενεργή
συμμετοχή και συνδρομή σας,
ώστε να διαμορφώσουμε από κοινού το νέο παραγωγικό συμβόλαιο,
με όρους που θα διασφαλίζουν πρώτα και κύρια την διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας στις
αγροτικές μας περιοχές, την στήριξη του εισοδήματος των ελλήνων παραγωγών και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή μας τομέα».