Στους παραγωγούς χοίρων, αυτόχθονων μαύρων χοίρων και μελιού
 

Στο πλαίσιο της με αριθμό ΚΥΑ 1184/247574 (ΦΕΚ B’ 4246/14.09.2021)
«Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς:

α) της
εκτροφής χοίρων,

β) της εκτροφής αυτόχθονων μαύρων χοίρων και

γ) της
παραγωγής μελιού και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση
την Ανακοίνωση της Επιτροπής
της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό
Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε», καταβλήθηκε το ποσό των 15.896.219,75€ σε
3.566 δικαιούχους.

Αναλυτικότερα:

Για την εκτροφή χοίρων, καταβλήθηκε το ποσό των 12.259.354,56€ σε
518 δικαιούχους.

Για την εκτροφή αυτόχθονων μαύρων χοίρων καταβλήθηκε το ποσό των
1.158.598,45€ σε 53 δικαιούχους.

Για την παραγωγή μελιού καταβλήθηκε το ποσό των 2.478.266,74€ σε
2.995 δικαιούχους.