Τα νέα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
εξέλεξαν σε ειδική
συνεδρίαση, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η εκλογή των νέων μελών έγινε βάσει της αναλογικότητας στην
εκπροσώπηση των Περιφερειακών Παρατάξεων
, όπως προβλέπεται
από το Νόμο, και η θητεία της Οικονομικής Επιτροπής με τη νέα
σύνθεση θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της θητείας του Περιφερειακού
Συμβουλίου.

Η παράταξη με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολο Τζιτζικώστα, «Αλληλεγγύη»,
εξέλεξε έξι τακτικά μέλη
κι από ένα τακτικό μέλος εξέλεξαν οι παρατάξεις «Κοιτάμε
Μπροστά», «Πράξεις για τη Μακεδονία», «Λαϊκή
Συσπείρωση» και «Ελληνική Αυγή».

Η νέα σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή
προέκυψε από την ψηφοφορία των Περιφερειακών Συμβούλων,
είναι (αλφαβητικά):

-«Αλληλεγγύη»

1.Παντελής Καζαντζίδης
2.Θανάσης Μαλλιάρας
3.Χρήστος Μήττας
4.Στέργιος Μουρτζίλας
5.Κώστας Πάλλας
6.Νίκος Τζόλλας

-«Κοιτάμε Μπροστά»
1.Δήμητρα Θωμά

-«Πράξεις για τη Μακεδονία»
1.Χρήστος Παπαστεργίου

-«Λαϊκή Συσπείρωση»
1.Γιώργος Χαβατζάς

-«Ελληνική Αυγή»
1.Νίκος Χρυσομάλλης.