Εργασίες στο δίκτυο οδικού ηλεκτροφωτισμού στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ευζώνων (στη
Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας) και στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς (στη Δημοτική
Κοινότητα Διαβατών)
θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
από την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Πιο αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης ιστών και φωτιστικών για δίκτυο οδικού
ηλεκτροφωτισμού στα εξής σημεία:

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ευζώνων (από την είσοδο του οικισμού Γέφυρας έως τη
διασταύρωση για Άγιο Αθανάσιο).

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς (στις προσβάσεις της αερογέφυρας κοντά στη
Συμμαχική Οδό και στην είσοδο του οικισμού Διαβατών).

Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 05/01/2022 έως και την
Παρασκευή 14/01/2022, κατά τις ώρες 07.30- 15.00
και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να γίνουν οι
απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη
διάρκεια των εργασιών.