Η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
, μέσω του «Τμήματος Δημόσιας Υγείας» και του «Δικτύου
Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
υλοποιεί «Προγράμματα Αγωγής
Υγείας» σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η έννοια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η οποία περιλαμβάνει και την
πρόληψη, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Υγειονομικού Συστήματος μιας χώρας, του
οποίου είναι κεντρικός μοχλός και επίκεντρο στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Η
πληροφόρηση συμβάλλει καθοριστικά στο να γίνονται σωστές επιλογές και να
υιοθετούνται υγιεινές συνήθειες, να υπάρχει δηλαδή, ενεργητική συμμετοχή, η οποία θα
δηλώνει υπευθυνότητα απέναντι στο εαυτό μας αλλά και το κοινωνικό σύνολο.

Τα προγράμματα που υλοποιούνται για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης είναι τα εξής:

α) Η Υγιεινή των χεριών

β) Κουνούπια, ένα πρόβλημα για
τον άνθρωπο και την δημόσια υγεία

γ) Μια ιστορία για κουνούπια που πρέπει να μάθουν
τα παιδιά

δ) Παιδική Επιθετικότητα, Ενίσχυση της Θετικής Συμπεριφοράς και ο ρόλος
της Οικογένειας και

ε) Ούτε Καλύτερος ούτε Χειρότερος, απλά Διαφορετικός.

Επίσης,
για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποιούνται προγράμματα που
αφορούν στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και το κάπνισμα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα -Μαρία Δερμεντζοπούλου
συμμετείχε σε
παρουσίαση που έγινε στο 2ο ΓΕΛ Πυλαίας με θέμα τα «Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα
Νοσήματα».

Η κ. Δερμεντζοπούλου ευχαρίστησε το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους
γιατρούς του Τμήματος Δημόσιας Υγείας για τη συμμετοχή τους, υπογράμμισε πως τα
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα δεν πρέπει να αποτελούν θέμα ταμπού στη
σημερινή εποχή, καθώς -όπως είπε- «η Γνώση είναι Ελευθερία», ενώ τόνισε ότι στόχος
της ενημέρωσης είναι να επιλυθούν οι απορίες των μαθητών, καθώς βρίσκονται σε μία
ηλικία που είναι υπεύθυνοι για τις επιλογές τους και τη ζωή τους.

Τέλος, η
Αντιπεριφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι τέτοιου είδους δράσεις θα συνεχιστούν και θα
επεκταθούν και σε άλλα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα Αγωγής Υγείας
παρουσιάζονται
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη διεύθυνση:

https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=754

Τα αιτήματα των σχολείων (Α/θμιας και Β/θμιας) υποβάλλονται στη φόρμα
επικοινωνίας του Δικτύου στο σύνδεσμο: https://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-
GR&page=823