Στην αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων και την
ολοκλήρωση κατασκευής του ΧΥΤ Ανθεμούντα, ώστε να μπορεί να δέχεται και να
διαχειρίζεται αστικά στερεά απόβλητα για τα επόμενα 35 χρόνια προχωρά η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής
απόφασης από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Το έργο υλοποιείται με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας
και αποσκοπεί στην αύξηση της δυναμικότητας του ΧΥΤ, αλλά και στην
περιβαλλοντική προστασία της περιοχής, με τη λειτουργία μιας σύγχρονης μονάδας
διαχείρισης αποβλήτων, που θα αποκτήσει ακόμη καλύτερη λειτουργία και ακόμη
περισσότερο χρόνο «ζωής».

Φορέας υλοποίησης είναι ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής
Μακεδονίας
(Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Κεντρικής Μακεδονίας).

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας
, προκειμένου να ολοκληρώσουμε ένα σύγχρονο και
αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων σε όλη
την περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από τις νέες μονάδες, εκσυγχρονίζουμε,
αναβαθμίζουμε και συμπληρώνουμε όλες τις υφιστάμενες. Στόχος μας είναι να
προστατεύσουμε το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και να δώσουμε λύσεις σε
ένα από τα σημαντικά προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών, τη διαχείριση των
απορριμμάτων.

Με το νέο έργο που εγκρίναμε στην περιοχή του Ανθεμούντα,
παρατείνουμε το χρόνο ασφαλούς λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής, ενώ
συμπληρώνουμε τη μονάδα προκειμένου να δέχεται ακόμη περισσότερα στερεά
απόβλητα και να τα διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το περιβάλλον
και τους κατοίκους, μιας περιβαλλοντικά ευαίσθητης περιοχής. Η μέριμνά μας για
το φυσικό περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την καθημερινότητα και την ποιότητα
ζωής των συμπολιτών μας είναι διαρκής».

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Β’ φάσης και στην αναβάθμιση της
εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤ Ανθεμούντα.

Συγκεκριμένα θα
ολοκληρωθεί η κατασκευή κυττάρου Β’, έκτασης 65 στρεμμάτων και χωρητικότητας
769.980 κ.μ.
, προκειμένου να μπορεί να δέχεται αστικά στερεά απόβλητα για τα
επόμενα 35 χρόνια. Επίσης με την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας
στραγγισμάτων θα δοθεί η δυνατότητα στη μονάδα, τα επεξεργασμένα
στραγγίσματα να διατίθενται στον ορισμένο από την περιβαλλοντική αδειοδότηση
αποδέκτη.

Στο πλαίσιο του έργου θα ολοκληρωθούν οι κτιριακές υποδομές και οι
βοηθητικοί χώροι, θα εγκατασταθεί φωτισμός, θα ολοκληρωθεί το δίκτυο
ύδρευσης, προβλέπεται η πυροπροστασία των εγκαταστάσεων, η δημιουργία
σταθμού πλύσης φορτηγών, αλλά και έργα φύτευσης και άρδευσης.

Επίσης
προβλέπονται έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, αλλά και έργα
διαχείρισης του παραγόμενου βιοαερίου από το νέο κύτταρο, καθώς και εργασίες
οδοποιίας.

Ταυτόχρονα προβλέφθηκε η διευθέτηση τμήματος του ρέματος που διέρχεται από
τον ΧΥΤ Ανθεμούντα
. Προτού αρχίσει η κανονική λειτουργία του έργου προβλέπεται
δοκιμαστική για τρεις μήνες. Με την αναβάθμισή της η εγκατάσταση επεξεργασίας
στραγγισμάτων θα αποκτήσει και μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας.