Επίσκεψη στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), έπειτα από πρόσκληση του Πρύτανη Καθ. κ. Σταμάτη Αγγελόπουλου, πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ομότιμος Καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας.

zoras aggelopoulos dipae2

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του ο κ. Ζώρας συμμετείχε σε διευρυμένη συνάντηση εργασίας με τα μέλη της Συγκλήτου και του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι άξονες ανάπτυξης του ΔΙ.ΠΑ.Ε., βάσει του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου, αλλά και τα εν γένει προβλήματα που το απασχολούν.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι προοπτικές εξέλιξης του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος, με άξονες απολύτως συμβατούς με τον διεθνή του χαρακτήρα και προσανατολισμό. Στο πλαίσιο της συνάντησης οι Κοσμήτορες των Σχολών παρουσίασαν την πορεία εξέλιξης των Τμημάτων, των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών αλλά και τις δυνατότητες αξιοποίησης της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας, αλλά και των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Ο κ. Ζώρας αναφέρθηκε στην πρόοδο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και τόνισε τη στενή και αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και της νέας πρυτανικής αρχής.

Ο γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης εξέφρασε την ικανοποίησή του από την ακαδημαϊκή πορεία και προοπτική των τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε., από τις δράσεις διεθνοποίησης που συντελούνται και υποσχέθηκε να είναι αρωγός στην ολοκλήρωση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου.