Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024 στις 12.00 το μεσημέρι, δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας  (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.)  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας έτους 2024.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (αυτόκλητη ή μη) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που θα συγκληθεί με θέμα την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα προταθούν στην Γενική Συνέλευση, της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρο 9 του Καταστατικού της.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Πιερίας «ΑΤΡΑΚΤΟΣ» σε συνεργασία με τον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Πιερίας στη γνωμοδοτική

επιτροπή για τα ναυάγια για το έτος 2024.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Πιερίας για τη συγκρότηση

επιτροπών του άρθρου 35 του Γ.Λ.Κ. για το έτος 2024.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. για το έτος 2024.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών του Α’ Λ/Τ Ν.

Μηχανιώνας για το έτος 2024.

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής άρθρου 35 του

Γ.Λ.Κ. 20 του Β’ Λ/Τ Ν. Μουδανιών για το έτος 2024.

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών του Λιμεναρχείου Ιερισσού για το έτος 2024.

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Έκθεση φωτογραφίας από τον Τάσο Χανλίογλου στα Public Σερρών

ΓΣΕΒΕΕ: Πλήγμα για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους το νέο φορολογικό

Δήμος Σερρών: Πρόεδρος στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ο Παναγιώτης Κεΐσογλου!