Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με Διευθύνων Σύμβουλο στην Παγκρήτια Τράπεζα τον Αντώνη Βαρθολομαίο και πρόεδρο τον Στυλιανό Πιρπινιά .

antonis bartholomaios pagkritia trapeza kentriki makedonia serres e vima2

Ολοκληρώθηκαν στις 26.09.2023 οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Παγκρήτιας Τράπεζας, κατά την οποία εγκρίθηκαν στο σύνολό τους τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατά τη Συνέλευση παρουσιάστηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022, καθώς και η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την ίδια χρήση.

 • Το συνολικό Ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε στα 2,68 δις ευρώ, στο τέλος της χρήσης. 
 • Τα Ίδια Κεφάλαια, κατά την 31.12.2022, ανήλθαν σε περίπου 182,7 εκ. ευρώ. 
 • Οι Καταθέσεις άγγιξαν τα 1,6 δις ευρώ. 
 • Οι συνολικές Χορηγήσεις, προ προβλέψεων, έφτασαν για το ίδιο διάστημα στα 1,8 δις ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4% περίπου.
 • Οι συσσωρευμένες Προβλέψεις σημείωσαν αύξηση κατά περίπου 4,3% και ανήλθαν στα 391 εκ. ευρώ περίπου. 
 • Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 14,092%, διαμορφώνοντας πλεόνασμα κεφαλαίου ύψους 59,4 εκ. ευρώ, έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού δείκτη 10,320% που έχει ορίσει η ΤτΕ.
 • Η Προ Φόρων Κερδοφορία ανήλθε σε 5,3 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 4,1% περίπου, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Απευθυνόμενος στο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε εκτενώς στα σημαντικά γεγονότα που σηματοδότησαν την αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και συγκεκριμένα στην επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 98 εκ. ευρώ, στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού του λειτουργικού μοντέλου της τράπεζας, στην απόλυτα επιτυχημένη απορρόφηση των εργασιών της HSBC και στη συμφωνία συγχώνευσης με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα αναφερόμενος στην επιτυχημένη απορρόφηση της HSBC τόνισε την απόλυτη ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, ευχαριστώντας τόσο τα στελέχη και των δύο οργανισμών για τη συντονισμένη και ομαδική εργασία τους, όσο και το στρατηγικό επενδυτή της Τράπεζας την Thrivest Holding Ltd, αλλά και την Τράπεζα της Ελλάδος για την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία που υπήρξε από την αρχή της συμφωνίας τον Ιανουάριο του 2022.

«Από τις 31 Ιουλίου ξεκινήσαμε μια νέα Τράπεζα.

Δημιουργήσαμε έναν οργανισμό με περισσότερους από 800 εργαζομένους, με Ενεργητικό που ξεπερνά τα 3,5 δις ευρώ και κυρίως με ένα διευρυμένο δίκτυο 60 και πλέον καταστημάτων πανελλαδικά, σημαντικά ενισχυμένο στην Αττική με 15 νέα σημεία, για την εξυπηρέτηση των άνω των 300 χιλιάδων πελατών μας με φυσικό και ψηφιακό τρόπο» τόνισε κατά την ομιλία του.

Στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για τη μεγέθυνση της τράπεζας στην ευρύτερη περιοχή της Β. Ελλάδος, τόσο από πλευράς δικτύου όσο και από πλευράς μεγεθών, καθώς το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Παγκρήτιας ενισχύεται με περίπου 250 εκατ. ευρώ και το καταθετικό με επιπλέον 190 εκατ. ευρώ.

Αλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου στη Παγκρήτια Τράπεζα

Κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώθηκαν οι παραιτήσεις του κ. Δημήτρη Δημόπουλου, Προέδρου Δ.Σ., καθώς και των κκ. Πέτρου Φουρτούνη Αντιπροέδρου Δ.Σ., Κωνσταντίνου Παπαδάκη και Δαμιανού Χαραλαμπίδη, μελών Δ.Σ., οι οποίες και έγιναν αποδεκτές.

Με ομόφωνη απόφαση η Γενική Συνέλευση απένειμε στον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου στον κ. Δημήτρη Δημόπουλο ως ένδειξη αναγνώρισης της θετικής συμβολής του, κατά τη διάρκεια της θητείας του, στην αναπτυξιακή πορεία της τράπεζας.

Με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα παραιτηθέντα μέλη αντικαθιστούν οι κκ. Στυλιανός Πιρπινιάς, ως νέος Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Μακέδος, ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, Διονυσία Ξηρόκωστα, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Υβέτ Κοσμετάτου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των νέων μελών θα διαρκέσει μέχρι τις 22.07.2024 και θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη συγκρότησή του σε Σώμα έχει ως εξής:

 1. • Στυλιανός Πιρπινιάς – Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. Κωσταντίνος ΜακέδοςΑντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
 3. Αντώνης Βαρθολομαίος – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 4. • Γεώργιος Κουρλετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. • Διονυσία Ξηρόκωστα, , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. • Υβέτ Κοσμετάτου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. • Αντώνης Βασιλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. • Νικόλαος Βουγιούκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. • Ιωσήφ Σηφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. • Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. • Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Στυλιανός Πιρπινιάς: Διετέλεσε Branch Distribution Director στη Citibank International PLC Athens και Head of Retail Banking, Wealth Management & Marketing στην HSBC BANK Athens, όπου συμμετείχε στις τοπικές και περιφερειακές Επιτροπές EXCO, ALCO, Risk Management Committee και Financial Crime Risk Management Committee.
Κωνσταντίνος Μακέδος: είναι Πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. από την ίδρυσή του και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Attica Bank και του ΤΣΜΕΔΕ.


Υβέτ Κοσμετάτου: Διετέλεσε για τρεις περίπου δεκαετίες σε διευθυντικές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διαφορετικούς κλάδους και εταιρείες όπως Henkel, OTE, Vodafone, Praxia Bank, Lamda Development και σήμερα είναι Γενική Διευθύντρια στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Παράλληλα είναι μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει ασχοληθεί ενεργά με τα θεσμικά του Κλάδου Marketing και Επικοινωνίας σαν Μέλος και Ταμίας του ΔΣ του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος όπου και παραμένει σύμβουλος, μέλος του ΔΣ του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και Πρόεδρος για 2 θητείες, καθώς επίσης και Πρέσβειρα του Ιδρύματος Vodafone. Σήμερα είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στη Jugopetrol A.D.


Διονυσία Ξηρόκωστα: Είναι Σύμβουλος Εταιρικών Υποθέσεων στις Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης ΑΕΕ, υπεύθυνη για ζητήματα στρατηγικής, ρυθμιστικής συμμόρφωσης και επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές. Είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στις εταιρείες Intracom Holdings και Intralot στην οποία είναι και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Διετέλεσε Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και εν συνεχεία Γενική Διευθύντρια για δύο πλήρεις θητείες της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ενώπιον του ΟΟΣΑ και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Κασσελάκης είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να μιλήσει ποτέ για την ..αριστερά!

ΔΕΥΑΣ: Στο νέο διυλιστήριο στον Αϊ Γιάννη επίσκεψη Τζιτζικώστα!

Σωματείο Επιπλοποιών & Ξυλουργών Ν. Σερρών: Πρόεδρος ο Ιωάννης Μπαλίτης

Ο Κασσελάκης είναι ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να μιλήσει ποτέ για την ..αριστερά!

Ηράκλεια, Σιντική και Σέρρες Επισκεύτηκε ο Απόστολος Τζιτζικώστας

Tο έργο επέκτασης του διυλιστηρίου της ΕΥΑΘ επισκέφτηκε o Απόστολος Τζιτζικώστας

Παγκρήτια Τράπεζα: Επίσημο τέλος για την Συνεταιριστική Κεντρικής Μακεδονίας!