Γράψαμε για τα προγράμματα leader και το τι προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το πως λειτουργεί ένα τοπικό σύστηµα τροφίµων.

panou avdelas 11zon


Κίνητρο λοιπόν για τη θέσπιση ενός τοπικού οικοσυστήµατος τροφίµων από την ΟΤ∆ Pays de Condures στο Βέλγιο ήταν η επιθυµία τους να προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες στους ντόπιους γεωργούς, βελτιώνοντας επίσης την πρόσβαση σε υγιεινά, τοπικά τρόφιµα για τις κοινότητες.

Το πρώτο βήµα ήταν να θεσπιστεί ένας συνεταιρισµός των τοπικών παραγωγών, τον οποίο ακολούθησε η δηµιουργία «θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων» για µικρούς παραγωγούς καθώς και η σύσταση τοπικών καντινών που διαθέτουν βιολογικά τρόφιµα τοπικής παραγωγής.

Το 2018, ιδρύθηκε ένας «κόµβος τροφίµων» και ένα δίκτυο θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων ιδρύεται πλέον σε όλη τη Βαλονία, έχοντας στο επίκεντρο την τοπική κοινότητα, οικογένειες, δυνητικούς µικρούς παραγωγούς και καλλιεργητές µανιταριών.

Επί του παρόντος, το έργο αριθµεί 35 συνδεδεµένους γεωργούς ως προµηθευτές, οι οποίοι παρέχουν τα προϊόντα τους σε 600 οικογένειες περίπου την εβδοµάδα σε περισσότερα από 50 σηµεία παράδοσης και ήδη απασχολεί οκτώ άτοµα.


Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι παρόμοιο και στην Βροντού και τις πατάτες;

koufotolis mistakidis 11zon

Στην Ουαλία leader με θέσπιση κοινοτικού δικτύου ανανεώσιµης ενέργειας

Από την άλλη στην Ουαλία, η ΟΤ∆ Arwain Sir Benfro συνέβαλε στη θέσπιση ενός κοινοτικού δικτύου ανανεώσιµης ενέργειας από εµπειρογνώµονες, οµάδες της κοινότητας και επιχειρήσεις.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη του προγράµµατος Cwm Arian Renewable Energy (CARE), το οποίο εξασφάλισε χρηµατοδότηση από το LEADER για τη στήριξη και την ανάπτυξη 13 κοινοτικών έργων ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές,

συµπεριλαµβανοµένου ενός έργου αιολικής ενέργειας 500 kw που θα παράγει εισόδηµα 200.000 λιρών Αγγλίας/έτος για εκτιµώµενο διάστηµα 20-25 ετών.


Αυτά τα έργα καταδεικνύουν ότι η συµβολή των τοπικών κοινοτήτων στην επίτευξη και την επίδραση στους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους µπορεί να είναι σηµαντική.


Όλοι αυτοί είναι και ιδιώτες και κοινότητες που κατάφεραν να μην πληρώνουν ρεύμα και αντίθετα να κερδίζουν από την πώλησή του.


Εμείς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στο γεωθερμικό πεδίο της Νιγρίτας, της Ηράκλειας και του Σιδηροκάστρου;


Θα μου πεις εμείς εδώ μάθαμε να μην κάνουμε τίποτα και να ….κερδίζουμε!
Τι καλύτερο;

240 εκ. € για το νέο Leader – 50 Αναπτυξιακές ξεκινούν το φθινόπωρο!

Αγγελία : Ζητούνται γυναίκες για εργασία σε Πρατήριο Καυσίμων στις Σέρρες!