Πρωτογενές πλεόνασμα 5,987 δισ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός για το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, έναντι στόχου για πλεόνασμα 2,436 δισ. ευρώ και πλεονάσματος 52 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η υπέρβαση έναντι του στόχου αποδίδεται κυρίως στις επιπλέον εισπράξεις από ΦΠΑ καθώς επίσης και στη σημαντική αύξηση των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 397 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,704 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2023 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023 και ελλείμματος 4,221 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.


Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 48.296 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 23 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, παρά τα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ, καθώς και τη μη είσπραξη:

α) του τιμήματος, ύψους 1.496 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της, για χρονική περίοδο 35 ετών, που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί κατά τον μήνα Ιούνιο, καθόσον η σχετική διαδικασία για την έγκριση της σύμβασης είναι σε εξέλιξη

και β) της τρίτης δόσης ύψους 1.718 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.


Αντιθέτως, στις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων σημειώθηκε υπερεκτέλεση, που οφείλεται κυρίως στα αυξημένα φορολογικά έσοδα του εννεάμηνου, καθώς και στην είσπραξη ποσού 603 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχαν προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό 2023.


Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 53.281 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 583 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι του στόχου.


Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:


Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 44.916 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3.089 εκατ. ευρώ ή 7,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022.

Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023, καθώς και από την καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων τρέχοντος έτους.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν στα 48.693 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.284 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (50.977 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023.

Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 449 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών τόκων κατά 2.096 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και αντίρροπες μεταβολές σε λοιπές κατηγορίες δαπανών.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.165 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην υποεκτέλεση των επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 1.342 εκατ. ευρώ.


Ως αξιοσημείωτες πληρωμές μπορούν να αναφερθούν: η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 755 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass και της επέκτασης αυτού, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές καλύφθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).


Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 6.568 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση ύψους 1.119 εκατ. ευρώ, λόγω της υποεκτέλεσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά 1.626 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 98 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις Περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και τη νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού κατ’ οίκον και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τάσος Χατζηβασιλείου: Ανοίγει ο δρόμος για ένα Δημόσιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα

ΔΗΠΕΘΕ Σερρών: «ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΣΕΡΡΕΣ» 11 – 13 Νοεμβρίου 2023!