Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης- Τμήμα Αλιείας  ανακοινώνονται τα εξής:

“Απαγορεύεται η ενάσκηση επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο,

για προστασία της αναπαραγωγής τους, στη λίμνη Βόλβη, στον Ρήχιο ποταμό και σε όλα τα ρέοντα ύδατα, ρυάκια, ποτάμια, χειμάρρους,

που καταλήγουν άμεσα στη λίμνη και σε απόσταση 3.000 μέτρων από το σημείο εκβολής τους στη λίμνη (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω).

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας ξεκινά από την 8η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00 π.μ. μέχρι και την 28η ΜΑΪΟΥ 2024, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00 π.μ..

Επιβάλλεται, με προσωπική ευθύνη και μέριμνα των ιδιοκτητών των αλιευτικών σκαφών, η απομάκρυνση από τη λίμνη όλων των αλιευτικών σκαφών και η συγκέντρωσή τους στην ξηρά στις καθορισμένες θέσεις: Μικρή Βόλβη, Μεγάλη Βόλβη, Λουτρά Απολλωνίας, Ν. Μάδυτο, σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το νερό και αφού προηγουμένως αφαιρεθεί όλος ο εξοπλισμός τους (αλιευτικά εργαλεία, κουπιά κ.λπ). 

Κατά παρέκκλιση, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας, Ερευνητικά Ιδρύματα ή Πανεπιστήμια, τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας-Βόλβης-Χαλκιδικής), μετά από σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Αλιείας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. 

Τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής έχουν την αρμοδιότητα εφαρμογής της απαγόρευσης και την επιβολή στους παραβάτες των προβλεπόμενων από τον νόμο κυρώσεων”. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Συζήτηση Χατζηβασιλείου με μαθητές του Μουσικού Σχολείου στο πλαίσιο του προγράμματος του Ε.Κ. «Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωκοινοβουλίου»

Λευτέρης Αυγενάκης: Τα ελληνικά προϊόντα να κατακτήσουν τον κόσμο

15ο Διεθνές Track Day-Serres 2024-Οι Alfisti το Σαββατοκύριακο στην πίστα των Σερρών