Στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου ο Υφυπουργός Υγείας αρμόδιος για θέματα Ψυχικής Υγείας και εν αναμονή της κατάθεσης του Νομοσχεδίου όπως περιέγραψε στο Υπουργικό Συμβούλιο σκοπός του Νομοσχεδίου που προωθείται για την ψυχική υγεία είναι η ολοκλήρωση σε διοικητικό επίπεδο της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης προσδιορίζοντας ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το σύστημα είναι η αποσπασματική οργάνωση και Διοίκηση.

Κάθε Νοσοκομείο είπε έχει τη δική του Διοίκηση με αποτέλεσμα να μην διασυνδέονται μεταξύ τους.

Οι δηλώσεις αυτές προκαλούν μεγάλη αναστάτωση για τις προωθούμενες αλλαγές σε Διοικητικό επίπεδο των Δημοσίων Μονάδων Ψυχικής Υγείας και του δικτύου υπηρεσιών που ανέπτυξαν και ανήκουν διοικητικά και οργανωτικά σε αυτές (οξέα, ξενώνες, οικοτροφεία, πρωτοβάθμιες μονάδες κλπ).

Οι δηλώσεις παραπέμπουν στην κατάργηση του υφιστάμενου οργανωτικού και διοικητικού μοντέλου των Μονάδων Ψυχικής Υγείας ως υπεύθυνο για τις υφιστάμενες δυσλειτουργίες.

Μέγα λάθος με σκοπιμότητες!!! 

Τροχοπέδη του συστήματος δεν είναι το Διοικητικό και οργανωτικό μοντέλο αλλά η εγκατάλειψη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, η υπολειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας λόγω σοβαρών ελλείψεων προσωπικού και υποχρηματοδότησης.

Το πρόβλημα στη Ψυχική Υγεία δεν είναι Διοικητικό ή οργανωτικό αλλά λειτουργικό.

Με βάση τις δηλώσεις του Υφυπουργού στο προωθούμενο Νομοσχέδιο οι Ψυχιατρικοί τομείς των Νοσοκομείων και τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία θα απωλέσουν τη σημερινή νομική μορφή και θα περάσουν Διοικητικά στις ΥΠΕ.

Οι υπάλληλοι που σήμερα εργάζονται στους Ψυχιατρικούς τομείς των Γενικών Νοσοκομείων, τις Πρωτοβάθμιες Μονάδες, στις δομές αποασυλοποίησης θα μεταφερθούν στον Οργανισμό των Υγειονομικών Περιφερειών.

Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων εντός των οποίων λειτουργούν οι Ψυχιατρικοί τομείς δεν θα έχουν καμία αρμοδιότητα στη διοίκηση, οργάνωση των εν λόγω Μονάδων.

Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία θα καταργηθούν ως αυτόνομες ή αυτοτελείς μονάδες και θα περάσουν στον ενιαίο οργανισμό και διοίκηση της ΥΠΕ.

Τα πρώην Περιφερειακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία (Κέρκυρα, Χανιά, Τρίπολη, Κατερίνη) που τώρα λειτουργούν ως ψυχιατρικοί τομείς με το πλούσιο δίκτυο εξωνοσοκομειακών δομών που ανέπτυξαν επίσης μεταφέρονται οργανικά,, διοικητικά στις υγειονομικές περιφέρειες. 

Συστήνεται ένας υδροκέφαλος τεράστιος φορέας υπό την εποπτεία των Υγειονομικών Περιφερειών που θα διοικείται από τη Διοίκηση των Υγειονομικών Περιφερειών και θα έχει ενιαίες υπηρεσίες για όλες τις εποπτευόμενες μονάδες της κάθε υγειονομικής περιφέρειας (Διοικητική, Τεχνική, Ιατρική, Νοσηλευτική).

Πως θα Διοικούνται οι Μονάδες στην καθημερινότητα από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά; Απορούμε πως το σκέφθηκαν όλο αυτό και το εμφανίζουν ως εμβληματική μεταρρύθμιση.

Τα κενά σε προσωπικό που είναι συχνά και προκύπτουν στους Ψυχιατρικούς τομείς των Γενικών Νοσοκομείων τώρα καλύπτονται από άλλα Νοσηλευτικά τμήματα του ίδιου Νοσοκομείου.

Όταν αποσυνδεθούν από το Νοσοκομείο διοικητικά και οργανικά από πού θα καλύπτονται;

Τα ράντζα, η κατάρρευση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης η ανάθεση της αποασυλοποίησης στις ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες αναντίστοιχες  του πακτωλού χρημάτων που λαμβάνουν,

οφείλονται στην έλλειψη Δημόσιων Μονάδων ζωτικής σημασίας στην λειτουργία του συστήματος, στην έλλειψη μέριμνας για ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και της κοινωνικής επανένταξης των ασθενών.

Το 60% των εισαγωγών στις Μονάδες οξέων περιστατικών είναι με Εισαγγελική παραγγελία όταν ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρώπης είναι 5%  

Το 70% των ασθενών που εισάγονται στις μονάδες οξέων περιστατικών είναι επανεισαγάγεις λόγω έλλειψης πρωτοβάθμιων υπηρεσιών και αποασυλοποίησης.

Οι μονάδες οξέων περιστατικών γεμίζουν κλίνες και αναπτύσσουν ράντζα με νεοχρόνιους ασθενείς επειδή δεν υπάρχουν δομές αποασυλοποίησης και κοινωνικής επανένταξης. 

Η αποασυλοποίηση αφέθηκε στα «χέρια» των ΜΚΟ που λαμβάνουν υψηλή κοινοτική και εθνική χρηματοδότηση με θολό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Επιλέγουν ασθενείς από τις Δημόσιες Μονάδες, με την πρώτη υποτροπή τους επιστρέφουν σε τμήματα οξέων περιστατικών στα Νοσοκομεία και μάλιστα με εισαγγελική εντολή, προσφέρουν κάκιστες θεραπευτικές υπηρεσίες κλπ. 

Ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές που προσφέρουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας κλείνουν και με εισαγγελική εντολή οι ασθενείς μεταφέρονται στα τμήματα οξέων περιστατικών των Νοσοκομείων (Γενικών και Ψυχιατρικών). 

Λειτουργική διασύνδεση και ανάπτυξη δημόσιων μονάδων σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται το σύστημα.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας με πρωτοβάθμιες υπηρεσίες, μονάδες νοσηλείες οξέων περιστατικών, μονάδες κοινωνικής επανένταξης και αποασυλοποίησης.

Το κάθε ολοκληρωμένο δίκτυο θα απευθύνεται σε συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς. Τώρα ασθενείς νοσηλεύονται σε μονάδες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ

Στο σχέδιο νόμου θα συμπεριληφθεί όπως ανακοινώθηκε η σύσταση Εθνικού  Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) που θα συνενώσει διοικητικά και οργανωτικά όλους τους εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς που λειτουργούν σήμερα για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων (ναρκωτικά, αλκοόλ και άλλου είδους εξαρτήσεις). 

Συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που θα συμπεριλάβει όλους τους λειτουργούντες φορείς και οργανισμούς.

Το Νομικό Πρόσωπο θα έχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο ένα Επιστημονικό Συμβούλιο, έξι διευθύνσεις χωρίς περιφερειακή διοικητική συγκρότηση. Υδροκέφαλο Νομικό Πρόσωπο που θα αναλάβει τον λειτουργικό, διοικητικό και οργανωτικό συντονισμό σε όλη τη χώρα.

Πως είναι δυνατόν να μπορεί να συντονίζει λειτουργικά και να επιλύει διοικητικά και άλλα προβλήματα; Ένα διοικητικό σχήμα που θα βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τους φορείς και οργανισμούς. 

Μονάδες και εργαζόμενοι στην Απεξάρτηση ανήκουν οργανικά και διοικητικά σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΔΑΦΝΊ 18 άνω, Ψυχ. Κέρκυρας, Ψυχ.Θεσσαλονίκης κ.α.).

Θα μεταφερθούν οργανικά και διοικητικά στο Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Ελαστικοποιούνται οι εργασιακές σχέσεις, εντείνεται η εργασιακή ανασφάλεια.

Εάν επιμείνει στο εν λόγω υδροκέφαλο οργανισμό το Υπουργείο Υγείας το μέλλον προβλέπεται ζοφερό για τους εργαζόμενους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει την διαφωνία της στο επερχόμενο  Νομοσχέδιο που προβλέπει όλα όσα ανακοινώθηκαν.

Το σύστημα δεν πάσχει στο οργανωτικό και διοικητικό μοντέλο άλλα στην λειτουργικότητα των υπηρεσιών λόγω της συστηματικής υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της ιδιωτικοποίησης προς ΜΚΟ. 

Καλούμε τον Υπουργό Υγείας να επανασχεδιάσουν την παρέμβασή τους. Να αφήσουν στην άκρη το διοικητικό μοντέλο που δεν φταίει σε τίποτα και να ασχοληθούν με την λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών. 

Ουσιαστικά η αποκαλούμενη μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία, στην απεξάρτηση ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την διοικητική και οργανική συνένωση των λειτουργούντων μονάδων και φορέων στις υγειονομικές περιφέρειες (ψυχική υγεία) και στο ΕΟΠΑΕ (ΝΠΙΔ) για τους φορείς των μονάδων απεξάρτησης.

Θα επιφέρουν σύγχυση, εργασιακή ανασφάλεια σε ένα αναχρονιστικό και συγκεντρωτικό μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης.

Η αποκαλούμενη μεταρρύθμιση θα οδηγήσει σε τέλμα και στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του πυρήνα του κοινωνικού κράτους που είναι η ψυχική υγεία και οι υπηρεσίες απεξάρτησης. 

Θεόφιλος Λεονταρίδης: Να δοθεί παράταση στους αγρότες να οργώσουν τα χωράφια τους

Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ν. Σερρών: Μισό αιώνα μετά το Πολυτεχνείο συνεχίζει να αποτελεί ένα διαρκές κάλεσμα σε δημοκρατική εγρήγορση

Συνάντηση Τζιτζικώστα – Υπερταμείου για τον οδικό άξονα Ευζώνων – Χαλάστρας