Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι το εξής:

  • Άννα Μυκωνίου, Πρόεδρος και Καλλιτεχνική Διευθύντρια
  • Αθανάσιος Μιχαηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Δημήτρης Φίστας, Αντιπρόεδρος
  • Χρήστος Παπασωτηρίου, Μέλος
  • Δημήτρης Γκογκίδης, Μέλος
  • Ελευθερία Τέτουλα, Μέλος
  • Θέμιδα Βελένη, Μέλος
  • Μαρία Ασανιώτου, Μέλος
  • Λουΐζα Αυγίτα, Μέλος.