Με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να δίνει τη δυνατότητα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα οι 38 δήμοι να υποβάλλουν προτάσεις με τον τρόπο «Μελέτη – Κατασκευή» μπαίνει στο νέο ΕΣΠΑ η τοπική αυτοδιοίκηση.

Μάλιστα εκτός από τις αστικές περιοχές μπαίνουν με δυο νέα προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης και ανάδειξης του τουριστικού και πολιτιστικού αποθέματος και οι μη αστικές περιοχές.

Η πρώτη είναι ο ορεινός και ημιορεινός όγκος της Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία συμμετέχουν οι δήμοι της Σιντικής, της Ηράκλειας, των Σερρών, του Εμμανουήλ Παππά, της Νέας Ζίχνης και της Αμφίπολης και η δεύτερη η ζώνη του Στρυμονικού Κόλπου μέχρι την Αμφίπολη.

Με την Περιφέρεια να δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και των μελετών των δήμων, καθώς η αδυναμία εκπόνησης μελετών είχε ως αποτέλεσμα να βγαίνουν εκτός διεκδίκησης ευρωπαϊκών πόρων.

Έχει ήδη προχωρήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε Προσκλήσεις για έργα και δράσεις 827,5 εκατομμυρίων ευρώ

Ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ για τους 38 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας

Παρουσιάζοντας την πορεία του νέου ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε ότι «έχουμε ήδη εκδώσει Προσκλήσεις για έργα και δράσεις ύψους 827,5 εκατομμυρίων ευρώ, έχουμε ήδη εντάξει έργα ύψους 529,5 εκατομμυρίων ευρώ και έχουμε ήδη υπογράψει συμβάσεις υλοποίησης των έργων ύψους 352,6 εκατομμυρίων ευρώ».

Δυο νέα προγράμματα

Νότας Γκαλάπης

Οι μη αστικές περιοχές όπου θα χρηματοδοτηθούν έργα από τα δυο νέα προγράμματα, που ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης, αφορούν σε 15 δήμους: Δίου – Ολύμπου, Βέροιας, Ηρωικής Πόλης Νάουσας, Έδεσσας, Αλμωπίας, Παιονίας, Κιλκίς, Σιντικής, Ηράκλειας, Σερρών, Εμμανουήλ Παππά, Νέας Ζίχνης, Αμφίπολης, Βόλβης και Αριστοτέλη.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την προηγούμενη περίοδο, πάντα με βάση τους διαθέσιμους πόρους, δώσαμε προτεραιότητα στις αστικές περιοχές, εκεί όπου η συσσώρευση προβλημάτων έτεινε να δημιουργήσει κάποιες εστίες οξείας κοινωνικής ανισότητας, και με αυτά τα δεδομένα σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε τις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, εκτός των αστικών κέντρων, επικεντρωνόμαστε και σε περιοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: με αυξημένη διαθεσιμότητα πλουτοπαραγωγικών πόρων, ιδιαίτερο πολιτιστικό και περιβαλλοντικό δυναμικό και δυνατότητες για αξιόλογη τοπική παραγωγή και βιώσιμη τουριστική δραστηριότητα.

Αποφασίσαμε λοιπόν, έπειτα από εξειδικευμένη ανάλυση, να προχωρήσουμε σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε δύο ευρύτερες περιοχές που παρουσιάζουν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και ταυτόχρονα πληρούν τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης:


-Πρώτη περιοχή, η ορεινή και ημιορεινή ζώνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου έχουμε τεράστιες δυνατότητες στον τομέα του ορεινού και ημιορεινού τουρισμού, με το δίκτυο αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, με ένα ‘τόξο’ περιοχών ειδικού περιβαλλοντικού και τουριστικού ενδιαφέροντος και με πόλους έλξης διεθνούς εμβέλειας. Θα προχωρήσουμε στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Ορεινών Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας.

-Η δεύτερη περιοχή είναι η ανατολική ζώνη κατά μήκος της ακτής του Στρυμονικού Κόλπου, η οποία επίσης διαθέτει αυξημένες δυνατότητες στον τομέα του τουρισμού, και έχει ισχυρή χωρική σύνδεση με δύο πολιτιστικούς πόρους διεθνούς εμβέλειας, βόρεια με την Αμφίπολη και νότια με το Άγιο Όρος, και θα αποτελέσει την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Στρυμονικού – Αμφίπολης.

H συγκεκριμένη οριοθέτηση και εξειδίκευση των δύο αυτών περιοχών αποτέλεσε αντικείμενο εμπειρογνωμοσύνης.

Σήμερα είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία λεπτομερούς σχεδιασμού των δύο αυτών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, όπως άλλωστε κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους δήμους τα Επιμελητήρια, τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τους ίδιους τους πολίτες».

Ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι καθεμιά από τις δυο Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές θα διοικείται μέσω μιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.


«Θέλουμε, στις δύο αυτές Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις, να εντάξουμε ό,τι πιο καινοτόμο, ό,τι πιο αποτελεσματικό και ό,τι πιο επωφελές ταυτόχρονα και για την τοπική ανάπτυξη και για την προώθηση της σύνδεσης του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού δυναμικού με την τοπική παραγωγή και για τη βιώσιμη τουριστική δραστηριότητα, σε όλη την Περιφέρεια.

Αραμπατζή Φραστανλής

Το ξεκαθαρίζω:

Στόχος μας μας δεν είναι να προσθέσουμε απλά κάποιες χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ στις τρέχουσες παρεμβάσεις στις δύο περιοχές ή σε άλλες παράλληλες δράσεις από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Στόχος μας είναι οι δύο περιοχές να γίνουν υπόδειγμα καινοτόμας χωρικής ανάπτυξης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο, με δύο ισχυρούς πόλους περιβαλλοντικής, τουριστικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στον ορεινό και ημιορεινό αλλά και των παραθαλάσσιο χώρο της Περιφέρειας μας.

Γιατί έτσι εξασφαλίζουμε τα περισσότερα ουσιαστικά οφέλη για τους συμπολίτες μας. Και για το λόγο αυτό σας καλούμε να συμμετέχετε με τη μέγιστη δυνατή συνεργασία και αποτελεσματικότητα τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση των έργων.

Θέλουμε για ακόμα μία φορά, σε ένα ακόμα έργο η Κεντρική Μακεδονία να αποτελέσει στην Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη παράδειγμα και πρότυπο συνεργασίας, συντονισμού και αποτελεσματικότητας.

Το θέλουμε για τον τόπο μας, για τις τοπικές κοινωνίες, για όλους τους συμπολίτες μας».

tsipras karpouchtsis

Χρηματοδοτούνται και οι μελέτες


Ο περιφερειάρχης παρουσιάζοντας τις νέες προσκλήσεις πρώτου και δεύτερου τετραμήνου του νέου ΕΣΠΑ, σημείωσε ότι πρόκειται για προσκλήσεις οι οποίες ήταν έτοιμες να εκδοθούν από το Νοέμβριο του 2023, όμως συνειδητά η διοίκηση της Περιφέρειας επέλεξε να τις προκηρύξει, μετά την ανάληψη καθηκόντων από τις νέες δημοτικές αρχές, ώστε να μην υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα.

«Ήδη το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνολικούς πόρους ύψους 1,44 δισ. ευρώ, που όπως έχω πει πολλές φορές, αποτελεί την μεγαλύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση όλων των εποχών στην Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάζει στοιχεία υλοποίησης τα οποία προοιωνίζονται την επιτυχή έκβαση του.

Και όταν λέμε επιτυχής έκβαση, εννοούμε τρία πράγματα: Απορρόφηση των πόρων. Υλοποίηση των έργων.

Και το πιο σημαντικό, ουσιαστικές λύσεις στις πραγματικές ανάγκες των συμπολιτών μας.

Ανοίγεται ο νέος ορίζοντας για τις νέες προτάσεις και εντάξεις των έργων των 38 δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μάλιστα, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να εκπονήσουν μόνοι τους οι δήμοι οριστικές μελέτες, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τον τρόπο εφαρμογής του συστήματος ‘Μελέτη -Κατασκευή’ σε συγκεκριμένες κατηγορίες συγχρηματοδοτούμενων έργων, που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις.

Είναι πρώτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο και είναι το αποτέλεσμα μία συντονισμένης προσπάθειας, που έκανε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όλο το προηγούμενο διάστημα για να γίνει αποδεκτό.

Να μπορούμε δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε με πόρους του ΕΣΠΑ τόσο τη μελέτη όσο και την κατασκευή των έργων στους δήμους, στις κατηγορίες των έργων που αυτό είναι εφικτό», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Από τις κερκίδες …Ορθή η υποβολή πρότασης μομφής !

Συντονιστής ο Τάσος Χατζηβασιλείου στην εκδήλωση της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη για τις Ευρωεκλογές

«ΑΝΤΙΓΟΝΗ» του Σοφοκλή από το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών

Βίκυ Πανταζή: Το αποτέλεσμα που θα δείτε στη σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών θα είναι εξαιρετικό!

Κώστας Καραμανλής: Δεν κρύφτηκα ποτέ, δεν κρύβομαι και δεν θα κρυφτώ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία