Για παραπάνω από μισή ώρα και για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή επί των 2 προτάσεων για τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής, τοποθετήθηκε ο βουλευτής Σερρών και πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής.

O Κώστας Αχ. Καραμανλής για τη Σύμβαση 717

O Κώστας Αχ. Καραμανλής κατέθεσε στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι “οι κατηγορίες προκλήθηκαν είτε από άγνοια, είτε από πολιτική σκοπιμότητα”.

Κώστας Αχ. Καραμανλής Όλη η αλήθεια γύρω από τα Τέμπη video
Κώστας Αχ. Καραμανλής Όλη η αλήθεια γύρω από τα Τέμπη video


Μάλιστα ξεκίνησε με μια σύντομη αναδρομή στην υπόθεση της τηλεδιοίκησης σημειώνοντας:

Συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας είχαν εγκατασταθεί από το 1985 έως το 2001 μέσω 15 συμβάσεων με συνολικό προϋπολογισμό 250 εκ. ευρώ.

Δυστυχώς τα συστήματα αυτά δεν τέθηκαν συνολικά ποτέ σε λειτουργία.

Έτσι μία δεκαετία αποφασίζεται η δημοπράτηση έργου για την ανάταξη και αναβάθμιση των συστημάτων σηματοδότησης / τηλεδιοίκησης.

Η υπογραφή της Σύμβασης 717 πήρε 3 χρόνια, έγινε τον Σεπτέμβριο του 2014, γεγονός που αποδεικνύει τη δυσκολία της αναβάθμισης εξοπλισμού που ήταν εξ’ αρχής ανομοιογενής και σε πολλές περιπτώσεις ήδη παρωχημένος.

Ανάδοχος κηρύχθηκε η κοινοπραξία Alstom-ΤΟΜΗ με τίμημα 41,3 εκατ. Ευρώ”

“Ενώ, λοιπόν, έπρεπε να ολοκληρωθεί η Σύμβαση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τον Αύγουστο του 2016 έως το Μάρτιο του 2019 δίνει στο έργο 6 παρατάσεις!

Όλες δε οι παρατάσεις είχαν χορηγηθεί με ρητή αναφορά ότι είναι χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι ο κύριος του έργου, δηλ. η ΕΡΓΟΣΕ, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, αποδεχόταν ότι είχε συνυπαιτιότητα για τη μη έγκαιρη ολοκλήρωση της Σύμβασης.

“Συνοπτικά, μέχρι τον Ιούλιο του 2019, δηλαδή την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, η κατάσταση είχε ως εξής:

Πρώτον, είχαν δοθεί 6 παρατάσεις για την ολοκλήρωση της Σύμβασης 717, με την ΕΡΓΟΣΕ, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, να αναγνωρίζει ευθύνη για τις καθυστερήσεις κι όχι ο ανάδοχος,

Δεύτερον, η πρόοδος υλοποίησης ήταν χαμηλή, κατ’ όνομα 33%, αλλά στην πραγματικότητα το λειτουργικό τμήμα ήταν 18%.

Τρίτον, ενώ είχε εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, αυτή δεν είχε υπογραφεί από την ΕΡΓΟΣΕ, επομένως δεν μπορούσε και να υλοποιηθεί.

Τέταρτον, οι ορθές μελέτες εφαρμογής για το τμήμα ΣΚΑ – Πλατύ δεν είχαν υποβληθεί.

Πέμπτον, είχε επιβληθεί δημοσιονομική διόρθωση από την ΕΔΕΛ για επιστροφή 2.2 εκ ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση”

Κινήσεις Καραμανλή επί Κυβέρνησης ΝΔ

Κώστας Αχ. Καραμανλής Όλη η αλήθεια γύρω από τα Τέμπη video 2
Κώστας Αχ. Καραμανλής Όλη η αλήθεια γύρω από τα Τέμπη video 2

“Η Σύμβαση 717 ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2023” τόνισε ο κ. Καραμανλής. “Επί ΣΥΡΙΖΑ δόθηκαν 6 παρατάσεις και ελάχιστη πρόοδος. Επί ΝΔ είχαμε 3 παρατάσεις με ολοκλήρωση του έργου”

Ο Κ. Καραμανλής αναφέρθηκε “σε στοχευμένες κινήσεις για να ξεβαλτώσουμε το έργο” όπως τόνισε και στάθηκε στην 7η παράταση που έδωσε ο ίδιος:

“Επειδή εγκαλούμαι για αυτήν την απόφαση, ας δούμε, ποιες θα ήταν οι εναλλακτικές και ποιες οι συνέπειες εάν δεν υπέγραφα την παράταση και κηρυσσόταν έκπτωτος ο Ανάδοχος τον Μάρτιο του 2020?

Με δεδομένο ότι από το 2016 έως το 2019 είχαν δοθεί 6 παρατάσεις, με αναγνωρισμένη συνυπαιτιότητα της ΕΡΓΟΣΕ για τις καθυστερήσεις, είναι βέβαιο ότι ο Ανάδοχος θα προσέφευγε στα δικαστήρια κατά της έκπτωσης.

Και θα πετύχαινε μεγάλη αποζημίωση σε βάρος του Δημοσίου.


Θα είχαμε άμεση διακοπή του έργου.

Θα έπρεπε να κινηθεί νέα διαδικασία δημοπράτησης, που σημαίνει τουλάχιστον 2 χρόνια καθυστέρησης μέχρι να οριστεί νέος Ανάδοχος… Και στην καλύτερη περίπτωση 2-3 χρόνια ακόμη για την ολοκλήρωση του έργου.

Τέλος, και μετά από αυτά, πόσο βέβαιη θα ήταν η διατήρηση της χρηματοδότησης από την Ε.Ε.;

Επομένως τα επιχειρήματα περί κήρυξης του Αναδόχου ως έκπτωτου και καταγγελίας της Σύμβασης το Μάρτιο του 2020, όχι μόνο δεν στέκουν λογικά, αλλά είναι βέβαιο ότι θα ζημίωναν το Δημόσιο και θα καθυστερούσαν παραπάνω την ολοκλήρωση του έργου.

Και το σημαντικότερο: η Σύμβαση 717 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2023.

Τι είχε γίνει ως τότε; 6 παρατάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ με ελάχιστη εκτέλεση και 3 παρατάσεις η Νέα Δημοκρατία με ολοκλήρωση του έργου” κατέληξε ο Σερραίος υπουργός.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής για το αίτημα της κοινοπραξίας για αποζημίωση.


Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε παράλληλα και στις αποζημιώσεις που ζητούσε η Κοινοπραξία.

“Κλήθηκα να επιλύσω και τα αιτήματα της Κοινοπραξίας για θετικές ζημίες τόνισε ο ίδιος.

Η Κοινοπραξία είχε υποβάλει αιτήματα αποζημίωσης συνολικού ποσού 26.5 εκ ευρώ για την περίοδο 2017-2020. Και τελικά εξεδόθη απόφαση για καταβολή ποσού αποζημίωσης 2.7εκ. ευρώ, δηλαδή ποσοστού περίπου 10% του συνολικώς αιτηθέντος ποσού.

Εάν τα αιτήματα αυτά είχαν εκδικαστεί στα Δικαστήρια, υπήρχε σοβαρή πιθανότητα το ποσό της αποζημίωσης να ήταν κατά πολύ υψηλότερο του 10% της αρχικής απαίτησης.

Και τούτο επειδή στις παρατάσεις που είχαν δοθεί, η ΕΡΓΟΣΕ αποδέχονταν ότι ήταν συνυπαίτια για τις καθυστερήσεις”.

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής για τις 4 κινήσεις που έκανε μετά το 2019 ως Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

  1. Πρώτον, κλείσαμε όλα τα ανοιχτά ζητήματα που δεν είχαν αντιμετωπιστεί την προηγούμενη περίοδο, δηλ. υποβολή ορθών μελετών για το τμήμα ΣΚΑ-Πλατύ, υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, διατήρηση του προϋπολογισμού του έργου, και κλείσιμο των αιτημάτων για θετικές ζημιές του Αναδόχου”
  2. Δεύτερον, επανεκκίνησαμε σε σωστές βάσεις την εκτέλεση του έργου. Μέχρι τα τέλη του 2022, παραδόθηκαν στον ΟΣΕ ολοκληρωμένα τα συστήματα σε 19 (από τους εναπομείναντες 37) σταθμούς, ανακατασκευάστηκαν χωρίς μεγαλύτερη δαπάνη οι 10 από τους 17 σταθμούς που είχαν παραδοθεί έως τα τέλη του 2016, και παραδόθηκε το κέντρο τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης στη Θεσσαλονίκη”.
  3. Τρίτον, εκσυγχρονίσαμε το θεσμικό πλαίσιο κατασκευής των σιδηροδρομικών έργων της χώρας”
  4. Τέταρτον, παραδώσαμε εντός προϋπολογισμού ολοκληρωμένη την 717 τον περασμένο Σεπτέμβριο”

Ο Κώστας Αχ. Καραμανλής για το Πόρισμα Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

“Το πόρισμα κάνει λόγο για «χωρίς πρόθεση» καθυστερήσεις” ενώ “Προχώρησαν αρμοδίως πειθαρχικές οι διώξεις” τόνισε ο κ. Καραμανλής.

Ενώ αναφερόμενος στην κριτική ότι “κράτησε το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας” στο συρτάρι του, ο κ. Καραμανλής έκανε λόγο για ψεύδος και επεσήμανε πώς:

“Το πόρισμα υποβλήθηκε στην ΕΡΓΟΣΕ και στους Οικονομικούς Εισαγγελείς, και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Το πόρισμα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπήρξαν «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΘΕΣΗ» καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου…

Το πόρισμα, πρότεινε πειθαρχικές διώξεις σε 15 στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, στις οποίες προχώρησε αρμοδίως τον Νοέμβριο του 2021 ο τότε Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας.

Το πόρισμα, συνιστούσε την επιστροφή από τον Ανάδοχο του ποσού των 1,3 εκ ευρώ, πρόβλεψη που συμπεριελήφθη στον 33ο αρνητικό λογαριασμό.

Το πόρισμα, επικαλούνται τόσο οι Εισαγγελείς Εφετών Αθηνών, όσο κι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, που έβαλαν τις δικογραφίες στο αρχείο επειδή δεν συνέτρεχαν ενδείξεις για το αδίκημα της απιστίας”

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Ανέλαβα την αντικειμενική πολιτική ευθύνη”

Καραμανλής Τέμπη
Καραμανλής Τέμπη

“Παραιτήθηκα για να μην μείνει ίχνος σκιάς” τόνισε ο κ. Καραμανλής στη τοποθέτηση του στη βουλή των Ελλήνων.

Όπως αναφέρει ο κ. Καραμανλής:

“Από τις πρώτες ώρες, βρέθηκα στον τόπο του δυστυχήματος.

Οι εικόνες που αντίκρυσα δεν θα σβηστούν ποτέ από τη μνήμη μου.

Παραιτήθηκα αμέσως και δημοσιοποίησα το κείμενο παραίτησής μου, στο δρόμο της επιστροφής και πριν φτάσω στην Αθήνα.


Αυτό υπαγόρευσε η ηθική και οι αρχές μου.

Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να κρυφτώ πίσω από ευθύνες άλλων.

Ανέλαβα την αντικειμενική πολιτική ευθύνη όχι μόνο για τη δική μου θητεία, αλλά και για τις θητείες όλων των προκατόχων μου.

Πράγμα εξαιρετικά σπάνιο για τα πολιτικά ήθη της χώρας μας.

Η παραίτησή μου όμως είχε και μια ακόμη σημαντική πτυχή.

Να μη μείνει ίχνος σκιάς, η παραμικρή υπόνοια ότι με την παραμονή μου στη θέση του Υπουργού θα μπορούσα να επηρεάσω με οιονδήποτε τρόπο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Είμαι λοιπόν ο πρώτος που επιθυμώ να χυθεί άπλετο φως.


Δυστυχώς, όμως κάποιοι πολιτικοί αντίπαλοι επέλεξαν την ακραία -για να μην πω “χυδαία”- εκμετάλλευση της ανείπωτης τραγωδίας. Ο στόχος τους δεν είναι η αλήθεια”.

Τα 5 fake news και η προπαγάνδα

Ο κ. Καραμανλής κατήγγειλε 5 fake news, βάσει των οποίων δέχθηκε προσωπικές επιθέσεις:

“Ψέμα πρώτο: “Ο Καραμανλής κουνούσε το δάχτυλο λίγες ημέρες πριν από τα Τέμπη λέγοντας: “διασφαλίζουμε την ασφάλεια”

Ο γνωστός πια μηχανισμός του σκοτεινού διαδικτύου, οι γνωστοί λογαριασμοί που λοιδορούν τους πάντες ακόμα και τους πρώην «συντρόφους» τους, «έκοψε» και «έραψε» την τοποθέτησή μου για το ιστορικό τρενάκι του Πηλίου.

Ότι τάχα κουνούσα το δάχτυλο ότι διασφαλίζουμε την ασφάλεια, όταν στην πραγματικότητα μιλούσα για τους αυτονόητους κανόνες λειτουργίας του και γιατί δεν μπορεί μια σιδηροδρομική γραμμή να περάσει στη διαχείριση ενός Δήμου.

Σε εκείνη την ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε το τρενάκι του Πηλίου να εξαιρεθεί από τις προδιαγραφές ασφαλείας, και οι μηχανοδηγοί του να μην είναι πιστοποιημένοι!

Αυτό ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ!

Και βέβαια δεν σταμάτησαν εκεί.

Ο ίδιος ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε υποψηφιότητα στην εκλογική Περιφέρεια των Σερρών.

Για να «τιμωρήσει» την υποψηφιότητά μου.

Για να ρίξει όπως ο ίδιος υποστήριξε, το κάστρο εκ των έσω.

Αυτά είναι δυστυχώς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα νέα ήθη της αντιπολίτευσης στη χώρα μας. Αυτές είναι οι τακτικές της. Φθόνος, επιθέσεις χωρίς κανένα όριο, χτυπήματα κάτω από τη μέση, ψέματα, τοξικότητα.

Η νίκη της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η επανεκλογή μου δεν διαγράφουν καμία ευθύνη.

Δεν είναι η κολυμβήθρα του Σιλωάμ.

Κανείς δεν υποστήριξε ποτέ κάτι τέτοιο.

Είναι όμως, η ήττα της χυδαιότητας, είναι η ήττα της τοξικότητας” συμπλήρωσε ο κ. Καραμανλής.

“Ψέμα δεύτερο: “Ο Καραμανλής παραιτήθηκε προσχηματικά ”

Οι ίδιοι σκοτεινοί μηχανισμοί είναι αυτοί που αποφάνθηκαν εξαρχής ότι η παραίτησή μου υπήρξε «προσχηματική». Και προσπάθησαν λυσσαλέα να την μειώσουν με κάθε τρόπο.


Οι αντικειμενικές πολιτικές ευθύνες λοιπόν αναλήφθηκαν αμέσως.

Και αναλήφθηκαν γιατί το τραγικό αυτό γεγονός συνέβη στον τομέα της πολιτικής μου εποπτείας.

Αυτό σημαίνει πολιτική ευθύνη.

Η πολιτική ευθύνη όμως, δεν ισούται με ποινική ευθύνη.

Σε αυτή τη χώρα, οι ποινικές ευθύνες αποδίδονται ακόμα από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Όχι από λαϊκά δικαστήρια.”

“Ψέμα τρίτο: «Ο Καραμανλής κρύβεται πίσω από την βουλευτική ασυλία.»

Τα γνωστά κέντρα παραπληροφόρησης έσπευσαν να διαδώσουν ότι «κρύβομαι πίσω από την βουλευτική ασυλία» και ότι μάλιστα αυτός είναι ο λόγος που επεδίωξα την επανεκλογή μου.

Ζητούσαν μετ΄ επιτάσεως την άρση της ασυλίας μου, ενώ ούτε έχω ασυλία για το συγκεκριμένο ζήτημα, ούτε και μπορώ να ζητήσω την άρση της.

Άραγε κανείς εξ αυτών δεν γνώριζε ότι η διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων κατά την τέλεση καθηκόντων Υπουργού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος «περί ευθύνης Υπουργών» και μόνο από τη Βουλή;”

“Ψέμα τέταρτο: “Ο Καραμανλής έβαλε στο συρτάρι το πόρισμα της Αρχής διαφάνειας”.

Ακούσαμε τον κ. Ανδρουλάκη να υποστηρίζει τόσο στη Βουλή, όσο και στις υπόλοιπες δημόσιες τοποθετήσεις του ότι έβαλα «στο συρτάρι μου το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας».

Το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας κοινοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού.

Μοναδικός και κύριος αποδέκτης του πορίσματος ήταν η Εισαγγελία Πρωτοδικών και ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος.

Αυτοί, δηλαδή που μελετώντας το πόρισμα κατέληξαν ότι δεν συντρέχουν ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της απιστίας”.

“Πέμπτο ψεύδος. Ότι αν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 με βεβαιότητα δεν θα είχε συμβεί το δυστύχημα.

Αυτό δεν είναι αληθές.

Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων η σύγκρουση θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει αποτραπεί μόνο αν λειτουργούσε στο σύνολό του το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας, το λεγόμενο ERTMS (European Railway Traffic Managing System), το οποίο αφορά στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών υψηλών ταχυτήτων.

Στον άξονα της ΠΑΘΕ, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 2030. Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την ΕΕ το ERTMS είναι εγκατεστημένο μόνο στο 13-18%.

Η σηματοδότηση- τηλεδιοίκηση αντικείμενο της οποίας είναι η σύμβαση 717, αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος του ERTMS.

Τα υπόλοιπα συστήματα που έπρεπε επίσης να είναι σε λειτουργία είναι το GSMR, αλλά και το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, τόσο στους συρμούς όσο και στις γραμμές.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, λοιπόν η σύμβαση 717 προχώρησε πολύ πιο αποφασιστικά και τελικά παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Έρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και υιοθετεί αυτή την άποψη, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Ότι δηλαδή το έργο θα έπρεπε να είχε σταματήσει.

Και προσέξτε την εσκεμμένη διαστρέβλωση.

Υποστηρίζει ψευδώς ότι ζητάει προανακριτική για τα Τέμπη.


Στην πραγματικότητα όμως ζητάει προανακριτική για ένα θέμα οικονομικής φύσης, που θα σταματούσε οριστικά το έργο.

Και με αυτό τον τρόπο συγκαλύπτει τα πραγματικά αίτια του δυστυχήματος και τα οποία θα συζητήσουμε αναλυτικά στην εξεταστική επιτροπή”. κατέληξε στην ομιλία του ο κ. Καραμανλής αποσπώντας το χειροκρότημα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Κόντρα Χρυσάφη – Μητλιάγκα για το νέο κολυμβητήριο Σερρών

Κώστας Αχ. Καραμανλής: Οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην Μέση Ανατολή μεταβάλλονται ραγδαία!

Κώστας Καραμανλής: Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου για τη στήριξή τους!