Την πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να υπάρξει ένας δεύτερος κύκλος του προγράμματος, διετύπωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, επί του νομοσχεδίου, «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, το πρόγραμμα έχει βοηθήσει πολλούς νέους και ευάλωτα νοικοκυριά να βρουν και να αγοράσουν στέγη, όμως, δεδομένων των πολύ μεγαλύτερων αναγκών, απαιτείται να ανοίξει δεύτερος κύκλος και με διευρυμένα κριτήρια, σε ό,τι αφορά το εισόδημα και την ηλικία του αγοραστή, καθώς και το έτος κατασκευής του ακινήτου, όπως έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση. 

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος του ΟΕΕ πρότεινε και την αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου, που είναι ανεκμετάλλευτα, για φτηνή στέγη σε νέους και ευάλωτους. 

Σύμφωνα με τον κ. Κόλλια, “Η πρωτοβουλία αυτή θα αποφέρει τόσο οικονομικά οφέλη στα δημόσια ταμεία όσο και θα βοηθήσει τους νέους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της στέγασης”.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου, το ΟΕΕ θεωρεί σημαντικό το νέο σύστημα ελέγχων με ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και κυρώσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα, και για όσα δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας. 

Τέλος, θετική κρίνεται η διάταξη, που διευρύνει τα κριτήρια ορισμού των ευάλωτων οφειλετών, ώστε να συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς και οι πολίτες με αναπηρία, συνδυαστικά με το εισόδημα και την περιουσία τους.