Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκλογής για την ανάδειξη νέας Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερρών Θανάση Μαλλιαρά να βρίσκεται σε αυτή.

Νέος Πρόεδρος της εταιρείας εξελέγη ο επιχειρηματίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ημαθίας και κ. Γεώργιος Μπίκας.

Επίσης, στη θέση του Αντιπροέδρου της εταιρίας επανεξελέγη, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και Toμεάρχης Παραγωγικών Φορέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ιωάννης Κουφίδης.

Αναλυτικά η σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ είναι η ακόλουθη:

• Γεώργιος Μπίκας (ΚΕΠΑ), Μέλος ΔΣ ΣΒΕ, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ημαθίας, ως Πρόεδρος.
• Ιωάννης Κουφίδης (ΑΝΕΜ), Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, ως Αντιπρόεδρος.
• Αθανάσιος Σαββάκης (ΚΕΠΑ), Πρώην Πρόεδρος ΣΒΕ, Πρόεδρος ΚΕΠΑ, ως Μέλος.
• Θωμάς-Φωκίων Αλγιανάκογλου (ΚΕΠΑ), Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΒΕ, ως Μέλος.
• Συμεών Διαμαντίδης (ΚΕΠΑ), Πρόεδρος ΣΕΒΕ, ως Μέλος.
• Αθανάσιος Μαλλιαράς (ΑΝΕΜ), Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών, ως Μέλος.
• Χαράλαμπος Καραταγλίδης (ΑΝΕΜ), Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καστοριάς, ως Μέλος.
Η θητεία της νέας Διοικητικής Επιτροπής είναι τετραετής.

Επισημαίνεται ότι, η εταιρεία ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2001 από τη σύμπραξη δύο έμπειρων και καταξιωμένων Φορέων Διαχείρισης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Συγκεκριμένα, του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και της Αναπτυξιακής Ένωσης Μακεδονίας (ΑΝΕΜ).

Σκοπός της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων επ΄ ωφελεία του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Από το 2009 η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ είναι εταίρος και Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας) για τη διαχείριση των Δράσεων και Προγραμμάτων που αυτός αναλαμβάνει με επιχειρησιακή ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ διαχειρίζεται για λογαριασμό του ΕΦΕΠΑΕ περίπου 34.300 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δις ευρώ με αναλογούσα δημόσια δαπάνη 1,010 δις. ευρώ.

Αντίστοιχα, στην προγραμματική περίοδο 2021-2027 η εταιρεία μέσω του ΕΦΕΠΑΕ έχει αναλάβει να διαχειριστεί Δράσεις και έργα των Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 : «Ανταγωνιστικότητα», «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», «Κεντρική Μακεδονία» και «Δυτική Μακεδονία».

Γιώργος Τάτσιος: Η άρδευση αποτελεί ανταποδοτική υπηρεσία για το Δήμο Σιντικής!

Σερρών Θεολόγος: Ιησούς Χριστός, ο θείος γεφυροποιός, που ξεδιψά την υπαρξιακή μας δίψα

Σύσκεψη στα Πλατανάκια Σιντικής πραγματοποίησε η ΚΟΒ Σιντικής

Ημερίδα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τον εναλλακτικό τουρισμό υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού