Τα αλλάζει όλα η Κεραμέως στην Τοπική αυτοδιοίκηση με διαβούλευση όπου καταργούνται όλα τα νομικά πρόσωπα!

Στην Νέα Δημοκρατία μετά το θέμα με τον πρόεδρο στα τοπικά συμβούλια συνεχώς βάζουν τα χεράκια τους, για να βγάλουν τα …ματάκια;

kerameos katargountai nomika prosopa dimoi 11zon
kerameos katargountai nomika prosopa dimoi 11zon

Κανένας ούτε από τους σημερινούς δημάρχους δεν περίμενε πως το υπουργείο εσωτερικών και δη την παραμονή των δημοτικών θα έβαζε σε διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, και μάλιστα για την κατάργηση όλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, την παρακολούθηση των επιδόσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και πολλές άλλες άλλες διατάξεις, που φέρνουν τούμπα όλη την αυτοδιοίκηση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΣ

Advertisement

«Η Υπουργός Εσωτερικών και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών θέτουν από την 13η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 22:45, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

Δεδομένης της σπουδαιότητας του σχεδίου νόμου, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Με μια πρόχειρη εκτίμηση του νομοσχεδίου, οι αλλαγές που προτείνονται δημιουργούν μια νέα διοικητική πραγματικότητα για τους Δήμους σε αρκετούς τομείς, με στόχο όπως μπορούμε να ερμηνεύσουμε την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν στη λήψη αποφάσεων, την κατάργηση – εκτός εξαιρέσεων όπου συντρέχουν ειδικοί λόγοι – των νομικών προσώπων, χωρίς τον κίνδυνο να χαθούν θέσεις εργασίας, αφού οι υπάλληλοι θα απασχολούνται σε θέσεις εργασίας αναλόγως των προσόντων τους στον Δήμο.

Νομικά πρόσωπα τέλος από 31.12.2023

koufotolis sfeliniotis
koufotolis sfeliniotis

Αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα, καταργούνται – εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων – και οι εργασίες τους μεταφέρονται στη εκάστοτε δημοτική επιτροπή που θα συσταθεί σε κάθε Δήμο.

Η διαβούλευση εν μέσω προεκλογικής περιόδου και οι θέσεις που θα κατατεθούν θα διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Την έκπληξη διαδέχθηκε η αποφασιστικότητα, καθώς ήδη χθες το βράδυ το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, στις 20 Σεπτεμβρίου συγκάλεσε συνεδρίαση με κυρίως θέμα το εν λόγω σχέδιο νόμου.

Γιατί κακά τα ψέματα..
Όλες οι συμφωνίες θα πάνε στο …βρόντο!

Στους Δήμους όλης της χώρας Καταργούνται όλα τα νομικά πρόσωπα!

Για να καταλάβετε θα δώσω ένα παράδειγμα.

Ήδη δήμαρχος του Νομού μας έχει τάξει την θέση του προέδρου της ΔΕΥΑ του Δήμου του σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, που ήθελε να κατέβει για δήμαρχος..

Άλλος είχε κλείσει την καρέκλα των πολιτιστικών και άλλος θεωρούσε δεδομένη την όποια αντιδημαρχία!

Μόνο που το νομοσχέδιο που μας έφερε η κ. Κεραμέως καταρχάς έχει απλά και λογικά νομοθετήματα όπως

  • φανερή ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου,
  • αντιπροέδρου
  • και γραμματέα δημοτικού συμβουλίου
  • αλλά και τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη.


Από εκεί και πέρα όμως καταργούνται όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) Α’ βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του ν. 3463/2006 (Α’ 114.

Δηλαδή καταργούνται αυτοδικαίως την 31η.12.2023 και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την 31η.12.2023 από τον οικείο δήμο και η ΔΕΥΑ και η ΚΕΔΗΣ και τα νομικά πρόσωπα των δήμων όπως τα … ΔΗΠΕΘΕ!
Μάλιστα με πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω ημερομηνία διαπιστώνεται η κατάργησή τους.

Και αν δεν γίνουν όπως τα λέει ο νόμος θα υπάρχουν …κυρώσεις!

Τέλος η ΔΕΥΑ και η ΚΕΔΗ στους Δήμους – Μειώνονται οι αντιδήμαρχοι!

kedis e vima
kedis e vima

Συνεπώς από τον Ιανουάριο όλο το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που απασχολούνται στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήμου και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής.


Και πάμε στους αντιδημάρχους

kotronis ketsetzis
kotronis ketsetzis


Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) κατά έναν (1) στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€).

Όπως όλοι οι δήμοι του Νομού μας, με εξαίρεση, αν δεν κάνω λάθος, τον Δήμο Αμφίπολης

Καλώς ή κακώς αλλάζει η αυτοδιοίκηση – Θετική ή αρνητική η θέση της ΚΕΔΕ;

Ειδικά για τους αντιδημάρχους δεν αυξάνεται ο αριθμός των ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών που συστήνονται σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143).

Για να καταλάβετε ο κάθε δήμαρχος μπορεί να έχει ειδικούς συμβούλους όσους έχει και αντιδημάρχους!

Με κανονικό μισθό και όλα όσα προβλέπονται…

Όσο για τον αριθμό τους ορίζεται

σε δήμους με πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους έως τρεις (3) αντιδήμαρχους,

σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους ορίζονται έως τέσσερις (4)αντιδήμαρχοι,

σε δήμους που έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε(5) αντιδήμαρχοι

και τέλος σε δήμους από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους ορίζονται έως έξι (6) αντιδήμαρχοι.

Πρακτικά δηλαδή μειώνονται οι έμμισθες θέσεις για όλους τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με εξαιρέσεις βεβαίως και πάνω από όλα θα τα δούμε με κάθε λεπτομέρεια όταν το μελετήσουμε..

Γιατί πρώτα περιμένουμε την αντίδραση από την ΚΕΔΕ και στην συνέχεια θα δούμε και το τι θα ψηφιστεί

Αλλά πιστέψτε με
Η κυβέρνηση επέλεξε σωστά το χρόνο για το νομοσχέδιο

Γιατί πάνω από όλα φοβάται και δεν θέλει τα ..ρουσφέτια και τα …ταξίματα!
Σε αντίθεση με τους υποψηφίους που ξέρουν μόνο να …τάζουν!
Και στην συνέχεια να …ξεχνούν ή να μην μπορούν!
Σωστά;

Δήμος Νέας Ζίχνης: Από τον Παντελή Μπόζη δυναμικό ξεκίνημα!

Σάββας Ρίζος: Την Παρασκευή στο Ζινζιρλί Τζαμί οι «Ευμενίδες» του Αισχύλου

Εύα Καϊλή: Επέστρεψε στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου για πρώτη φορά μετά το Qatargate – Δείτε φωτό

Σέρρες: Τρία ερωτήματα για την Αντιπλημμυρική προστασία

Γιόρτασαν τον προστάτη τους οι Επισκευαστές οχημάτων και Φανοποιοί Ν. Σερρών!