Τις απόψεις, τους προβληματισμούς αλλά και προτάσεις σχετικά με το πολύ σημαντικό ζήτημα καταπολέμησης των ποικίλων μορφών παρενόχλησης και βίας στον χώρο εργασίας κατέθεσε ο Πρόεδρος της της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας κ. Γιώργος Καββαθάς.

Αυτό στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα «Αντιμετωπίζοντας τη βία και την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας: προκλήσεις και πρακτικές από τον χώρο των μικρών επιχειρήσεων» στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου «Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα», που διοργάνωσε την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο κ. Καββαθάς «η ΓΣΕΒΕΕ, εκκινώντας από τη σοβαρότητα, αλλά και πολυπλοκότητα του ζητήματος και μελετώντας τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, που αποτελεί το πρώτο διεθνές μέσο που καθορίζει τα παγκόσμια πρότυπα για την παρενόχληση και τη βία που σχετίζονται με την εργασία, και ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο με τον εργασιακό νόμο 4808/2021, προτείνει, καταρχάς, να μελετηθεί η ιδέα της δημιουργίας ενός είδους Οδικού Χάρτη που θα στοχεύει στην αποκωδικοποίηση της Σύμβασης και την κατάρτιση βημάτων για την προτεραιοποίηση των ενεργειών που θα υλοποιηθούν.

Τόνισε επίσης ότι η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας φαίνεται να προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή και τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι και καθίσταται, επομένως, αναγκαία η ενίσχυση των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο πόρων και συμβουλευτικής –εκπαίδευσης, ώστε να πραγματοποιηθούν σχετικές δράσεις, ιδιαίτερα στο επίπεδο των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Σε αυτή τη βάση, η ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει σταθερά δράσεις καταπολέμησης όλων των μορφών παρενόχλησης και βίας στους χώρους εργασίας, καθώς και γενικότερα καταπολέμησης των στερεοτύπων και διακρίσεων, με στόχο τη θετική επίδραση στη ζωή όλων των εργαζομένων».

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης η Πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, κυρία Μαρίνα Στέφου και η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Μαρία- Αλεξάνδρα Κεφάλα.

Η Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΕΘΙ υπογράμμισε ότι «για το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, η καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και των περιστατικών βίας αποτελεί άμεση προτεραιότητα. Ως κρατικός φορέας, αξιοποιούμε όλες τις πρόσφατες θεσμικές παρεμβάσεις της ελληνικής Πολιτείας και αναλαμβάνουμε δράσεις για την ευαισθητοποίηση και την έγκυρη πληροφόρηση πολιτών και φορέων.

Το ΚΕΘΙ αποσκοπεί, με την τρέχουσα πράξη του και μέσα από την παροχή δωρεάν επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων σε αρμόδια στελέχη, να εντείνει την προβολή προτύπων και καλών πρακτικών και να βοηθήσει τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να διαμορφώσουν ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από περιστατικά βίας και παρενόχλησης».


Από την πλευρά της η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κυρία Μαρία- Αλεξάνδρα Κεφάλα τόνισε ότι: «η εξάλειψη κάθε μορφής βίας στους χώρους εργασίας και η προστασία των εργαζομένων από τέτοιες συμπεριφορές είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου μας. Δημιουργούμε πλέγμα προστασίας για κάθε εργαζόμενο, άνδρα ή γυναίκα. Το μήνυμα είναι σαφές και ξεκάθαρο: καμία ανοχή σε τέτοιου είδους φαινόμενα».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με τοποθετήσεις τους, μεταξύ άλλων εκπροσώπων φορέων, από την πλευρά της ΓΣΕΒΕΕ η κυρία Ελένη Τεζαψίδου, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Δημήτρης Βαργιάμης, Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ και η κυρία Ιωάννα Προφύρη, Επιστημονικό Στέλεχος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Όπως υπογράμμισε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ «η βία και η παρενόχληση στην εργασία αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα ενώ η υιοθέτηση από τις επιχειρήσεις μέτρων και πολιτικών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία εκτός από υποχρεωτική είναι και αναγκαία για την προαγωγή ευρυτέρων κοινωνικών στόχων όπως: η κατάργηση των διακρίσεων, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας κάθε ατόμου».


Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η κυρία Τεζαψίδου η βία στο χώρο εργασίας αποτελεί την 4η αιτία θανάτου στις ΗΠΑ ενώ για τις γυναίκες είναι η 2η αιτία θανάτου εν ώρα εργασίας. Στην Ελλάδα από την Ετήσια Έκθεση για το 2022 του Αυτοτελούς Τμήματος Βίας και παρενόχλησης της Επιθεώρησης Εργασίας προκύπτει ότι το 91 % των καταγγελιών αφορά σε περιστατικά βίας λεκτικής, σωματικής , ηθικής ή ψυχολογικής ενώ το 9% σε σεξουαλική παρενόχληση.

Από τους καταγγέλλοντες το 38% ήταν άνδρες ενώ το 62% γυναίκες ενώ σε σύνολο 151 υποβληθέντων και διεκπεραιωθέντων καταγγελιών: 51 υποθέσεις (34%) επιλύθηκαν εξωδικαστικά, με λήψη πρόσφορων και ανάλογων μέτρων από́ την καταγγελλόμενη επιχείρηση και τη διατύπωση σχετικών συστάσεων, 24 υποθέσεις (16%) ματαιώθηκαν, είτε λόγω μη παράστασης κατά την ορισθείσα συζήτηση του καταγγέλλοντος ή της καταγγέλλουσας, είτε λόγω γραπτής σχετικής δήλωσης των τελευταίων, είτε διότι κατά́ τη συζήτηση δεν αναλύθηκαν περαιτέρω συγκεκριμένα περιστατικά βίας και παρενόχλησης ενώ σε 65 υποθέσεις (43%) έχει καταγραφεί -από́ τον διεξάγοντα τη διαδικασία επιθεωρητή́ εργασιακών σχέσεων- αιτιολογημένη σύσταση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, εξαιτίας αντικρουόμενών ισχυρισμών επί αμφισβητουμένων πραγματικών και νομικών ζητημάτων, που χρήζουν δικαστικής εκτιμήσεως.

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Βαργιάμης, Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΒΕΕ, σημείωσε ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο χρειάζεται εξειδίκευση ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό .

Μάλιστα υπογράμμισε την αναγκαιότητα της συνεχούς και ουσιαστικής ενημέρωσης για τα θέματα της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και στόχευση στην εκπαίδευση καθώς ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις όπου σήμερα δεν υπάρχει η απαιτούμενη ενημέρωση αναφορικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά ούτε και η οργάνωση για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

H κυρία Ιωάννα Προφύρη, Επιστημονικό Στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, στην παρουσίαση της επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να υπάρξει στήριξη των γυναικών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε ανδροκρατούμενους κλάδους, ώστε να ξεπεράσουν διακρίσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν (π.χ. από την πλευρά των ανδρών εργαζομένων τους, πελατών, προμηθευτών κ.ά.) (π.χ. δημιουργία δικτύων), προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και προγράμματα μαθητείας (apprenticeship) ή καθοδήγησης (mentoring) και ενδυνάμωσης κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις ενθάρρυνση και υποστήριξη, μέσω και παροχής κινήτρων, για τη συμμετοχή εργοδοτών/τριών μικρών επιχειρήσεων σε προγράμματα ανάπτυξης “soft skills”, με στόχο το πέρασμα από τον ρόλο του «αφεντικού» στον ρόλο του «ηγέτη».

Για μοναστηριακά προϊόντα από την ΓΣΕΒΕΕ – Απονομή σήματος “ΚΑΝΩΝ”

Με στόχο να στηρίξει οργανωμένα την παραγωγική διαδικασία και τα προϊόντα των μοναστικών Κοινοτήτων και των μικρών και πολύ μικρών παραγωγών η Α.Μ.Κ.Ε. ΚΑΝΩΝ συμμετέχει στο 1ο Φεστιβάλ Λακωνικών Προϊόντων στο λιμάνι του Γυθείου Λακωνίας, που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 14 έως 16 Ιουλίου 2023 και έχει θέμα “Η Λακωνία σε πρώτο πρόσωπο” με διοργανωτή το Επιμελητήριο Λακωνίας, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δήμο της Ανατολικής Μάνης.

Η Α.Μ.Κ.Ε. ΚΑΝΩΝ ιδρύθηκε και απέκτησε επίσημα νομική υπόσταση τον Σεπτέμβριο του 2017 και είναι το αποτέλεσμα γόνιμης συνεργασίας μεταξύ της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.).


Βασικός σκοπός της δημιουργίας της είναι ως Κέντρο Απονομής Σήματος Μοναστηριακών Προϊόντων & Προϊόντων Μικρών η στήριξη και η προστασία τους από κάθε λογής άλλα προϊόντα που ανεξέλεγκτα διακινούνται στην αγορά κάνοντας χρήση του όρου «Μοναστηριακά» ή «Μοναστικά» ή «μικρών παραγωγών» χωρίς να είναι, καταστρατηγώντας με τον τρόπο αυτό κάθε έννοια υγιούς ανταγωνισμού.

Παράλληλα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού παραγωγικού μοντέλου για τα προϊόντα με έμφαση στην παράδοση, στον τόπο καταγωγής και στην ποιότητά τους.


Ο «ΚΑΝΩΝ» λειτουργεί ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία , διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τα Μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), ώστε όλες οι ενέργειες να είναι συντονισμένες για την επίτευξη των σκοπών της, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς η Δ.Σ.Ο. αποτελεί το επίσημο όργανο των Κοινοβουλίων των ομόδοξων Ορθοδόξων Κρατών, ενώ η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. είναι ο βασικός Κοινωνικός Εταίρος που εκφράζει και στηρίζει το σύνολο των μικρών , πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων στη Χώρα.

Το Σήμα «ΚΑΝΩΝ» υπάρχει στην χώρα μας ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα προϊόντα αυτά, σε αντιστοίχιση των monastic (καθολικό πρότυπο) αλλά και των halal (ισλαμικό πρότυπο) και kosher (εβραικό πρότυπο). Μάλιστα το επόμενο διάστημα αναμένεται και η απονομή του πρώτου σήματος “ΚΑΝΩΝ” .

Δικαιούχοι, οι οποίοι, βάση προϋποθέσεων, θα μπορούν για τα προϊόντα τους να λάβουν το σήμα ΚΑΝΩΝ, το οποίο είναι κατοχυρωμένο στο Υπουργείο Ανάπτυξης , είναι οι:
• Ιερές μονές
• Μικροί Παραγωγοί – Επιχειρήσεις
• Συνεταιρισμοί
• Ομάδες Παραγωγών

Προϋπόθεση για την απονομή σήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είναι οι δικαιούχοι να διαθέτουν άδεια λειτουργίας, όπως αυτή καθορίζεται ανάλογα με την δραστηριότητα τους και να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την Ασφάλεια Τροφίμων και τις Αγορανομικές Διατάξεις.

Ήδη η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. έχει διαθέσει ιδιόκτητους χώρους για την στέγαση της Α.Μ.Κ.Ε. «ΚΑΝΩΝ», στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (γραφεία, έπιπλα, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, εξοπλισμό πληροφορικής κ.λπ.) ώστε η λειτουργία να είναι απρόσκοπτη.

Η ΓΣΕΒΕΕ, δεδομένης της μακρόχρονης και εκτεταμένης εμπειρίας της στη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών θεωρεί ανάγκη την ανάπτυξη στοχευμένων πολιτικών υποστήριξης των συνεργατικών σχημάτων και των συνεργειών στον ευρύτερο τομέα της Αγροδιατροφής, για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, την περαιτέρω αναβάθμιση των ελληνικών προϊόντων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας τους.

Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη τη στήριξη της Εκκλησίας της Ελλάδας και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Κώστας Καραμανλής: Τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία σύντομα σε Θεσσαλονίκη – Αθήνα!

Για τα ζητήματα εργασίας: Συνάντηση Καββαθά – Γεωργιάδη

ΓΣΕΒΕΕ: Στόχος ο η βιώσιμη ανάπτυξη την επόμενη μέρα της απολιγνιτοποίησης