Αν και στην πατρίδα μας οι αγρότες έφυγαν από τα μπλόκα, σε όλη την Ευρώπη οι κινητοποιήσεις των αγροτών φαίνεται να φέρνουν σημαντικές μεταβολές και μάλιστα προς όφελός τους.

Μεσούσης μάλιστα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ήδη υπάρχει η πρόθεση να ανταποκριθεί η Ε.Ε. αποτελεσματικά στις ανησυχίες των αγροτών, καθώς οι πολιτικοί ιθύνοντες έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα και μένει να φανεί η ταχύτητα με την οποία μπορεί να κινηθεί ο μηχανισμός ενόψει και των Ευρωεκλογών του Ιουνίου, αλλά και τον αντίκτυπο που οποιαδήποτε άλλη παραχώρηση θα έχει στον προυπολογισμό της Ε.Ε. , καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ με νέα κονδύλια.

Αλλαγές στην ΚΑΠ φέρνουν οι παρελάσεις των τρακτέρ σε όλη την Ευρώπη

Προωθούνται ευέλικτα οι πράσινες πολιτικές – Υποχωρήσεις στην ΚΑΠ με αύξηση κονδυλίων

Οι παρελάσεις των τρακτέρ παρέλυσαν τις Βρυξέλλες και ίσως για πρώτη φορά υπάρχει το ενδεχόμενο ενίσχυσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ με νέα κονδύλια, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο πράσινος σχεδιασμός κι αυτό, όταν είναι ήδη γνωστό ότι αρκετά από τα επί μέρους μέτρα , ουσιαστικά συνθέτουν τους κανόνες της ισχύουσας ΚΑΠ.

Μάλιστα το Συμβούλιο αναφέρθηκε στην πολιτική του βούληση να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανησυχίες των αγροτών και, ως πρώτο βήμα, συμφώνησε σε μια δέσμη συγκεκριμένων μέτρων που θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τη βραχυπρόθεσμη απάντηση στην τρέχουσα κρίση, προσφέροντας μάλιστα πολιτική καθοδήγηση για μια διαρθρωτική προσέγγιση τόσο μεσοπρόθεσμα , όσο και μακροπρόθεσμα.

Ήδη αποφασίστηκε η μερική εξαίρεση από τους κανόνες για την αγρανάπαυση, το λεγόμενο πρότυπο καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης 8 (GAEC 8), η απόσυρση της πρότασης για κανονισμό για την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων (SUR) και πρόσθετες διασφαλίσεις στην προτεινόμενη ανανέωση των αυτόνομων εμπορικών μέτρων για εισαγωγές από την Ουκρανία.

Ρίζος Χρυσάφης

Οι βραχυπρόθεσμες δράσεις που προτείνει η Επιτροπή και εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τις συνεισφορές των γεωργικών οργανώσεων της ΕΕ, καθώς και τη συμβολή της γεωργικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επικεντρώνονται μάλιστα στη μείωση του διοικητικού φόρτου και της γραφειοκρατίας τόσο για τους αγρότες όσο και για τις εθνικές διοικήσεις.

Μία από τις ενέργειες στις οποίες συμφώνησε το Συμβούλιο αφορά αλλαγές στους κανόνες για το πρότυπο GAEC 1, το οποίο επιβάλλει την απαίτηση να διατηρούνται σταθερές οι περιοχές μόνιμων λιβαδιών σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2018.

Σύμφωνα με την ΚΓΠΣ 1, οι πρώην κτηνοτρόφοι με μεγάλες εκτάσεις βοσκοτόπων που είχαν αναγκαστεί από διαταραχές της αγοράς στον τομέα του κρέατος και των γαλακτοκομικών να στραφούν στην παραγωγή αροτραίων καλλιεργειών θα μπορούσαν να κληθούν να μετατρέψουν εκ νέου την αρόσιμη γη τους σε μόνιμο λιβάδι.

Σαραφίδης Παπαχρήστου

Επίσης το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να επανεξετάσει τις πρακτικές που είναι δυνατές για την κάλυψη των εδαφών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα περιφερειακά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε οι γεωργοί να μπορούν να επωφεληθούν από αυξημένη ευελιξία.

Ένα άλλο μέτρο που χαιρετίστηκε από τους υπουργούς είναι η επικείμενη αναθεώρηση από την Επιτροπή της μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της ποιότητας του Συστήματος Παρακολούθησης Περιοχών (AMS).

Μελίτος Χατζηδάκης

Επιπλέον, το Συμβούλιο χαιρέτισε το γεγονός ότι η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επεξηγηματικό σημείωμα για να εξηγήσει και να διευκρινίσει τη χρήση της λεγόμενης έννοιας της ανωτέρας βίας ή των εξαιρετικών περιστάσεων.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται οι αγρότες που δεν μπορούν να εκπληρώσουν όλες τις απαιτήσεις της ΚΓΠ λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων εκτός του ελέγχου τους (όπως σε περιπτώσεις σοβαρής ξηρασίας ή πλημμύρας) και δεν θα τους επιβληθούν κυρώσεις.

Το Συμβούλιο χαιρέτισε επίσης την επικείμενη έρευνα που θα απευθύνεται στους αγρότες που θα ξεκινήσει η Επιτροπή τον Μάρτιο, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα ακούγεται η φωνή των αγροτών.

Το Συμβούλιο επίσης συμφώνησε ότι η διαδικασία τροποποίησης των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ θα πρέπει να απλοποιηθεί και για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να τα βοηθήσει να απλοποιήσουν τις παρεμβάσεις τους και να διευκολύνουν τις τροποποιήσεις των στρατηγικών σχεδίων.

Ο περίγελος ως Πρόκληση…

Πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.

Δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και δειγματοληψίας του Μυελού των Οστών τη Τρίτη στα Αστέρια

Ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Σερρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις Σέρρες