Στη χώρα μας ο Τύπος βιώνει τεράστια προβλήματα, τα οποία εντάθηκαν μετά την οικονομική κρίση του 2009.

Η υπερσυγκέντρωση των Μέσων σε λίγα χέρια, η υποβάθμιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος – κυρίως λόγω κατάρρευσης των αποδοχών του κλάδου-  και η εξάρτηση από τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, είναι μερικά μόνο προβλήματα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών, ο πλημμελές έλεγχος όλων των εξουσιών και η απουσία πλουραλισμού.

67578 1024x495 1

Ειδικά η αναστολή της καθημερινής έκδοσης μιας ιστορικής  εφημερίδας όπως η «Αυγή» στερεί μια ελεύθερη δημοσιογραφική φωνή, τραυματίζει ένα έντυπο που προσέφερε με ιδέες και συνέβαλε στην πολυφωνία τα τελευταία 70 και πλέον χρόνια. 

Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ)  διαμαρτύρεται γι’ αύτη την εξέλιξη και κυρίως γιατί ελήφθη χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους εργαζόμενους σε αυτή και την ΕΣΗΕΑ.

Πρόκειται για μια άκρως αρνητική εξέλιξη για  τη Δημοκρατία μας, το πολιτισμό και την κοινωνική ανάπτυξη της πατρίδας μας. Εκφράζουμε την πλήρη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.