Διά ζώσης Διεθνή Επίσκεψη Ανταλλαγής (International Exchange
Visit)
διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Περιφερειακό Ταμείο
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Στο πλαίσιο του έργου
“EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by
Youth-run SMEs”
, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG VA «Greece-Bulgaria 2014-2020».

Στην επίσκεψη ανταλλαγής, η οποία πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021, συμμετείχαν μέλη του εταιρικού σχήματος
του έργου, προσωπικό επιχειρήσεων και νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό ή
σε συναφείς κλάδους, καθώς και φοιτητές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα.

Η εκδήλωση περιελάμβανε επίσκεψη σε τρεις επιχειρήσεις του
αγροτικού κλάδου.

Στην πρώτη επιχείρηση (The Chilli Factor Organic Farm) έγινε
ξενάγηση σε μία έκταση περίπου 7 στρεμμάτων, όπου καλλιεργούνται
δεκάδες είδη λαχανικών και βρώσιμων ανθών με βιολογικές μεθόδους,
χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και με απόλυτο σεβασμό
προς το περιβάλλον.

Ειδικότερα, αναδείχθηκαν τα οφέλη της βιολογικής
καλλιέργειας
, πραγματοποιήθηκε επίδειξη του τρόπου καλλιέργειας και
σποράς του εδάφους με τη χρήση μικρών αγροτικών εργαλείων-
μηχανημάτων, καθώς και δοκιμή των βιολογικών προϊόντων από τους
συμμετέχοντες.

Στη δεύτερη επιχείρηση (Matrakas Paradise), που εστιάζει στην
προμήθεια μεγάλων επιχειρήσεων τροφίμων, ξενοδοχείων και
καταστημάτων εστίασης με φρέσκα λαχανικά και φρούτα, έγινε περιγραφή
της διαδικασίας διαλογής και συσκευασίας των προϊόντων, με εκτενή
αναφορά στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και υγιεινής (ISO
22000/2015, GLOBAL GAP, κ.ά.).

Τέλος, η τρίτη επιχείρηση αφορούσε οινοποιείο στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης (Κτήμα Γεροβασιλείου).

Κατά την επίσκεψη
αναλύθηκαν οι σύγχρονες μέθοδοι αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης
που χρησιμοποιούνται, με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση του τελικού
παραγόμενου προϊόντος και την αξιοποίηση των καταλοίπων της
παραγωγής με αναφορά στα εφαρμοζόμενα συστήματα διαχείρισης
ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και στις πρακτικές υπέρ της
προστασίας του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση
στον βιοκλιματικά σχεδιασμένο χώρο παραγωγής, στους χώρους
εμφιάλωσης και συσκευασίας – αποθήκευσης, καθώς και στο μουσείο οίνου
που διαθέτει η επιχείρηση. Τέλος, διενεργήθηκε γευστική δοκιμή ποικιλιών
κρασιού από όλους τους συμμετέχοντες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στις παραπάνω επιχειρήσεις, έγινε
ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πρακτικών αναφορικά με την ανάπτυξη
της βιολογικής γεωργίας και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, την
υιοθέτηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις επιχειρήσεις του
αγροτικού κλάδου και την εφαρμογή της πράσινης επιχειρηματικότητας
στον αγροδιατροφικό κλάδο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται:

– Ιστοσελίδα του έργου EnvironmentYou.

https://www.environmentyouems.eu : Εκπαιδευτικό υλικό του έργου
EnvironmentYou.

-https://www.environmentyouinfo.eu :

Ηλεκτρονικό Κέντρο Γνώσεων e-
EMS (e-EMS Knowledge Center) για χρήσιμες πληροφορίες για τις
επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, για εργαλεία και οδηγούς για τη
βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς
και για εγγραφή σε μητρώο με σκοπό τη δικτύωση και την ανταλλαγή
πρακτικών μεταξύ επιχειρήσεων και λοιπών ενδιαφερόμενων.