Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα αναδεικνύει ο Δήμος Καλαμαριάς

Μέσα
από την διαδικτυακή ημερίδα που διοργανώνει η Αντιδημαρχία
Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των
δύο φύλων
, με τίτλο “Η κρυμμένη αυτοκτονικότητα της ελληνικής
κοινωνίας”
, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου και ώρα 12:00- 14:00

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ.Κυριάκος Κατσαδώρος, Ψυχίατρος,
επιστημονικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου για την Πρόληψη
της Αυτοκτονίας. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου
Καλαμαριάς
, σε συνεργασία με την ΜΚΟ Κλίμακα και το Κέντρο για
την Πρόληψη της Αυτοκτονίας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή, ωστόσο απαιτείται εγγραφή, μέσω του
ακόλουθου link:


https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GQzywPADTZCmSvRLB9Zakw