Πρώτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα
Οργανώνει μαθήματα χειρισμού και προγραμματισμού drones

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα ο οποίος προετοιμάζει
τους μικρούς μαθητές για το μέλλον,

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) ανέθεσε
στην Ελληνική Εταιρία infolearn και το λογισμικό TEST4U την εκπαίδευση των
μαθητών 9-10 ετών και 11-12 ετών για τον χειρισμό και προγραμματισμό drones. Η
εκπαίδευση πραγματοποιείται στα στα Κ.Δ.Α.Π. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το TEST4U (www.test4u.eu), πρωτοπόρο στην εκπαίδευση μικρών και μεγάλων σε
εφαρμογές πληροφορικής ανέλαβε την εκπαίδευση των μαθητών ηλικίας 9-12 ετών
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) στον χειρισμό και
προγραμματισμό drones.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο κύκλους, έναν για παιδιά ηλικίας 9-10 ετών κι
έναν για παιδιά ηλικίας 11-12 ετών.

Ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης αφορά
εκπαίδευση στον προγραμματισμό με χρήση οπτικών blocks σε ελληνικό
εκπαιδευτικό περιβάλλον που έχει αναπτύξει η εταιρία, ενώ ο δεύτερος κύκλος
αφορά εκπαίδευση στον προγραμματισμό με την δημοφιλή γλώσσα python.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν
με την χρήση ειδικών εκπαιδευτικών drones, με την χρήση των blocks και τις
βασικές έννοιες του προγραμματισμού σε οπτικό επίπεδο, καθώς και με την
συγγραφή κώδικα στην γλώσσα προγραμματισμού python.

Ο πρώτος του προγράμματος κύκλος ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου και αναμένεται να
ολοκληρωθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2021
, ενώ στις αρχές του 2022 θα ξεκινήσει ο
δεύτερος κύκλος.