Τέθηκε σε λειτουργία η νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιβεβαίωσης Υπαγωγής ΤΕΚΑ (για
Κοινές Επιχειρήσεις και Οικοδομοτεχνικά Έργα).

Μέσα από την ηλεκτρονική αυτή
υπηρεσία παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε εργοδότη να μπορεί να εξακριβώσει
ποιοι εργαζόμενοι της επιχείρησής του μπορούν να υπαχθούν στο νέο ταμείο
επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)
προκειμένου να
προχωρήσει αναλόγως και στην υποβολή της αντίστοιχης ΑΠΔ.

Για την
εξακρίβωση αυτή απαιτείται μόνο ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του κάθε εργαζόμενου.
Για την υλοποίηση της διαδικασίας αυτής μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ο
εργοδότης ακολουθεί τα εξής βήματα:

Επιλέγει μέσω του ιστότοπου του e- ΕΦΚΑ ( www.efka.gov.gr ) τις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες για τους Εργοδότες

Για την είσοδο στο σύστημα «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Επιβεβαίωσης Υπαγωγής
ΤΕΚΑ (για Κοινές Επιχειρήσεις και Οικοδομοτεχνικά Έργα)»
, ο χρήστης
πληκτρολογεί το ακόλουθο url: https://apps.ika.gr/eCheckTEKA

Ο χρήστης συνδέεται στο σύστημα με τους κωδικούς ΑΠΔ Εργοδότη.

Με την επιτυχή είσοδο στο σύστημα ο χρήστης ανακατευθύνεται σε μια οθόνη,
οπού το πεδίο «Όνομα Χρήστη» είναι προσυμπληρωμένο.

Ο χρήστης καλείται να εισάγει τον ΑΜΚΑ στο αντίστοιχο πεδίο και στη συνέχεια να
επιλέξει «Έλεγχος Ένταξης στο ΤΕΚΑ».

Αναδύεται το ακόλουθο παράθυρο «Έλεγχος Ένταξης στο ΤΕΚΑ», όπου
εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα για τον επιτρεπτό αριθμό αναζητήσεων ανά
ημέρα, καθώς και τα στοιχεία του Ασφαλισμένου για τον οποίο πραγματοποιείται η
αναζήτηση.

Επιλέγει «Υποβολή Ελέγχου».

Η εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία εξασφαλίζει την –σε πραγματικό χρόνο- ενημέρωση,
την ορθή δήλωση της ασφάλισης και τη συμπλήρωση των Αναλυτικών
Περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
, την απλούστευση των διαδικασιών και την
αποσυμφόρηση των υπηρεσιών.