Έναρξη λειτουργίας των νέων Τοπικών Διευθύνσεων στη Θεσσαλονίκη, στην
Καλαμαριά, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, στην Αθήνα, στη Δάφνη, στην Καλλιθέα,
και στη Νέα Σμύρνη Αττικής

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, την ταχύτερη
διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και την επιτάχυνση της έκδοσης συνταξιοδοτικών
αιτημάτων, προχωρεί στη σύσταση νέων Τοπικών Διευθύνσεων με την κατάργηση των
παλαιών δομών και ενσωμάτωσή τους στις νέες Τοπικές.

Με αυτόν τον τρόπο
επιτυγχάνεται ενιαίος τρόπος λειτουργίας των Υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, καλύτερη
οργάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με χρήση όλων των σύγχρονων
τεχνολογικών μέσων καθώς και σημαντική εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των
λειτουργικών εξόδων.

Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και απλούστευσης των διαδικασιών, η Διοίκηση
του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας από την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου
2021 των Τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ ως ακολούθως:

-της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Δ΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη (οδός
Τάκη Οικονομίδη 1, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη)
. Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα
εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων του 5ου
Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.517082/13-12-2021
απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, θα εξυπηρετεί και τους ασφαλισμένους των παρακάτω
περιοχών:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δημοτική
Κοινότητα Αγίας Τριάδας, Δημοτική Κοινότητα Νέων Επιβατών, Δημοτική
Κοινότητα Περαίας) – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ (Δημοτική
Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας, Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου, Τοπική
Κοινότητα Νέας Κερασιάς).

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ (Δημοτική Κοινότητα
Βασιλικών, Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής, Τοπική Κοινότητα Αγίου
Αντωνίου, Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου, Τοπική Κοινότητα Περιστεράς,
Τοπική Κοινότητα Σουρωτής) – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ (Δημοτική
Κοινότητα Θέρμης, Τοπική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού, Τοπική Κοινότητα
Ταγαράδων) – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ (Τοπική Κοινότητα Κάτω
Σχολαρίου).

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή μέσω των
τηλεφωνικών γραμμών (2310408058-2310408000) της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης με έδρα την Καλαμαριά (οδός
Εθνικής Αντίστασης 62, ΤΚ 55133, Καλαμαριά).

Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα
εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης).

Επιπλέον,
σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.517082/13-12-2021 απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ, θα
εξυπηρετεί και τους σφαλισμένους των παρακάτω περιοχών:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ (Δημοτική
Κοινότητα Επανομής, Τοπική Κοινότητα Μεσημερίου).

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ (Δημοτική Κοινότητα
Νέου Ρυσίου).

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣ (Δημοτική Κοινότητα
Πλαγιαρίου, Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου, Τοπική Κοινότητα Καρδίας)

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή μέσω της τηλεφωνικής
γραμμής (2310807108).

-της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ζ’ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη (οδός
Αγίας Τριάδος 1, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη).

Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα
εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων των
Δήμων Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης
. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική
Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή μέσω
των τηλεφωνικών γραμμών (2310647963-2310647966).

-της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα
(οδός Ακαδημίας 21, ΤΚ 10671, Αθήνα). Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα
εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων της 1ης
Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού
Τομέα Αθηνών.Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική
Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή μέσω
της τηλεφωνικής γραμμής (2103676571).

-της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Γ΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα
(οδός Κειριαδών 4, ΤΚ 11853, Αθήνα). Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα
εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων της 3ης
και 4ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την
Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( [email protected] ) ή
μέσω των τηλεφωνικών γραμμών (2103404200-2103404215).

-της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Η΄ Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα τη Δάφνη
(οδός Λ. Βουλιαγμένης και Έλλης 1, ΤΚ 17235 Δάφνη). Στην εν λόγω οργανική
μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των
ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα
Αθηνών.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.517082/13-12-2021 απόφαση
Διοικητή e-ΕΦΚΑ, θα εξυπηρετεί και τους ασφαλισμένους της ασφαλιστικής
περιοχής εντός των ορίων των Δήμων Αγίου Δημητρίου και Αλίμου της
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να
επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
([email protected]) ή μέσω των τηλεφωνικών γραμμών (2109715830-
2109715811).

-της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Νότιου Τομέα Αθήνας με έδρα την Καλλιθέα
(οδός Ελ. Βενιζέλου 282, ΤΚ 17675, Καλλιθέα). Στην εν λόγω οργανική μονάδα θα
εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ εντός των ορίων των
Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου-Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου
Τομέα Αθηνών.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική
Διεύθυνση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή μέσω
των τηλεφωνικών γραμμών (2109546760-2109546766).

-της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Δ΄ Νότιου Τομέα Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη
(οδός Μάχης Αναλάτου 50 και Λαγουμιτζή, ΤΚ 11744, Αθήνα). Στην εν λόγω
οργανική μονάδα θα εξυπηρετείται το σύνολο των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ
εντός των ορίων των Δήμων Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου της
Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθηνών.

Επιπλέον με την αριθμ.
486509/26.11.2021 απόφαση Διοικητή e-ΕΦΚΑ θα εξυπηρετείται μέρος  της 2ης
Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων που οριοθετείται από τις οδούς
Αθανασίου Διάκου, Λ. Βουλιαγμένης, Φιλομήλας, Ζεύξιδος, Ελευθερίας, Γράμμου,
Μπουμπουλίνας, Βιέννα, Ακρωτηρίου, Πρασνίκα, Κράτιδος και Λ. Συγγρού.

Οι
ασφαλισμένοι μπορούν να επικοινωνούν με την Τοπική Διεύθυνση μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή μέσω των τηλεφωνικών
γραμμών (2109003925-2109003972).
Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ